Bent kartą per pastarąsias 30 dienų iki apklausos alkoholį prisipažino vartoję 27 proc. Lietuvos 15-16 amžiaus mokinių, tai beveik dvigubai mažiau nei kitose tyrime dalyvavusiose šalyse.

Naujausias tyrimas: alkoholio vartojimas tarp paauglių mažiausias per 25 metus

2020 11 12

Per pastaruosius ketverius metus Lietuvoje sumažėjo rūkančių įprastines cigaretes ir vartojusių alkoholį 15–16 metų mokinių. Tai parodė naujas Alkoholio ir kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimo Europos mokyklose tyrimas (ESPAD).

Alkoholio vartojimas: Lietuvos rodikliai geriausi per visą ESPAD tyrimų istoriją

Bent kartą per pastarąsias 30 dienų iki apklausos alkoholį prisipažino vartoję 27 proc. Lietuvos 15-16 amžiaus mokinių, tai beveik du kartus mažiau nei kitose tyrime dalyvavusiose šalyse (ESPAD šalių vidurkis 47 proc.). Geresni rodikliai už Lietuvos yra tik keturiose šalyse: Kosove (10 proc,), Islandijoje (11 proc,), Norvegijoje (25 proc.) ir Švedijoje (25 proc.), prasčiausias rodiklis – Danijoje (74 proc).

Bent kartą gyvenime alkoholio ragavo 79 proc. tiek Lietuvos, tiek visų ESPAD mokinių. Geriausias rodiklis – Kosove (29 proc.), prasčiausias - Čekijoje (95 proc.). Kaimyninių šalių rodikliai kiek prasteni nei Lietuvos: Latvija - 89 proc., Lenkija - 81 proc., Estija - 82 proc.

Mažiau rūkoma įprastinių cigarečių

Nuo 2003 metais Lietuvoje pasiekto piko tabako rūkymo srityje įprastinių cigarečių rūkymas tarp paauglių nuosekliai mažėjo. 2003 metais 80 proc. tyrimo dalyvių teigė, kad bent kartą gyvenime rūkė įprastines cigaretes, 2019 metai - 54 proc. Situacijos gerėjimą rodo ir vėlesni bandymai rūkyti įprastines cigaretes: nuo 2003 metų piko mažiau 13 metų ir jaunesnių Lietuvos paauglių bent kartą rūkė įprastines cigaretes (atitinkamai 55 proc. 2003 m. ir 33 proc. 2019 m.) bei pradėjo kasdien rūkyti (atitinkamai 13 proc. 2003 m. ir 4 proc. 2019 m.).

Apie tyrimą

Alkoholio ir kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimo Europos mokyklose tyrimas (ESPAD) tyrimas vykdomas jau 24 metus, apjungdamas lyginamąją informaciją iš daugiau nei 30 Europos valstybių. Lietuvoje tyrime dalyvavo septintą kartą, pirmą kartą – 1995 metais.

Iš viso 2019 m. anoniminėje ESPAD apklausoje dalyvavo 99647 moksleivių, Lietuvoje - 2393 mokinių iš atsitiktiniu būdu atrinktų 198 pagrindinių ir profesinių mokyklų bei gimnazijų. Apklausos metu buvo renkama informacija apie mokinių patirtis bei suvokimus, susijusius su tabaku, alkoholiu, nelegaliais narkotikais, lakiosiomis medžiagomis, vaistais ir naujomis psichoaktyviomis medžiagomis. Be to, buvo aprėpti ir medijų naudojimo, žaidimų bei lošimų klausimai.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos informacija