„Valdančiųjų programoje nieko nekalbama apie verslo į regionus pritraukimą, bet žadama vėl analizuoti regionų specializacijos kryptis. Kaip žinia, regionas tiek gyvybingas, kiek jame yra žmonių, sukurtų naujų darbo vietų.“

Guoda Burokienė. Negali kritikuoti darbų, kurie net nenumatyti

2021 03 16

Politikos abėcėlėje įprasta, jog valdančiuosius stebi, priimamus sprendimus analizuoja ir vertina opozicija. Paprastai valdantiesiems duodama 100 dienų „įsivažiavimui“, artimiausių metų darbų programos pristatymui. Įprasta ir tai, jog opozicija kritikuoja valdančiuosius. Tačiau kritika nieko neverta, jei nepasiūlai kitaip ar negali padaryti geriau. Tad kritika turi būti ne tik argumentuota, bet ir paremta konkrečiais pasiūlymais ar sprendimais. Tam tikslui ir subūrėme šešėlinę Vyriausybę – ne kritikuoti, o patarti, pasiūlyti, padėti.

Nuodugniai išnagrinėjome Vyriausybės 2021–2023 m. darbų programą, apie kurią valdantieji daug kalbėjo, žadėjo esminius pokyčius. Tenka pripažinti, jog vidaus reikalų ministrės kuruojamose srityse pokyčių, deja, įžvelgti nepavyko.
Pirmiausiai nuliūdino tai, kad į darbų programą neįtrauktos konsultacijos nei su vietos bendruomenėmis, nei su nevyriausybinėmis organizacijomis (NVO). Užtat yra siūlymas investuoti į dalyvaujamosios demokratijos priemonę – piliečių asamblėją. Pagal Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) rekomendacijas tai būtų kažkas panašaus į mūsuose jau senokai veikiančias išplėstines seniūnaičių sueigas. Taip pat siūloma pagaliau sukurti savanoriškos veiklos poveikio ir pridėtinės vertės matavimo įrankį. Deja, tai bus tik analitinis darbas t. y. tyrimas. Tuo tarpu mes siūlome nuolat konsultuotis, diskutuoti su vietos bendruomenėmis, nes būtent jos yra arčiausiai žmonių, kuriems reikalinga pagalba. Taip pat siūlome sudaryti sąlygas savivaldybės biudžeto dalį panaudoti taip, kaip nusprendžia vietos bendruomenė.

Valdančiųjų programoje nieko nekalbama apie verslo į regionus pritraukimą, bet žadama vėl analizuoti regionų specializacijos kryptis. Kaip žinia, regionas tiek gyvybingas, kiek jame yra žmonių, sukurtų naujų darbo vietų. Tad pirmiausia turime sudaryti patrauklias sąlygas investuotojams, norintiems kurti ir plėtoti verslą regione. Manau, kad verslą labiausiai skatina finansiniai motyvai. Todėl vienas iš pasiūlymų – suteikti mokestinę lengvatą investuojantiems ne mažiau kaip 1 mln. eurų ir sukuriantiems ne mažiau kaip 50 darbo vietų. Tokiems investuotojams galima pasiūlyti visas laisvosioms ekonominėms zonoms galiojančias lengvatas.

Taip pat siūlome keisti mokesčių sistemą, kad savivaldybės galėtų disponuoti dalimi pelno mokesčio ir per šį šaltinį turėtų galimybę pritraukti investuotojus. Taip pat siūlome įvesti skatinamąjį mechanizmą už taupų viešųjų išlaidų planavimą, atsakomybės prisiėmimą, ekonominės plėtros skatinimą savivaldybėse. Turime didinti savivaldybių finansinį savarankiškumą, suteikdami daugiau įgaliojimų rinkti mokesčius (pvz. didinti gyventojų pajamų mokesčio dalį, paliekamą regioninėms savivaldybėms) ir laisviau nustatyti jų dydžius. Numatome suteikti galimybes savivaldybėms laisviau skolintis, vystant investicinius projektus.

Dar 2019–2020 m. EBPO ekspertai, atlikę Lietuvos savivaldybių savarankiškumo tyrimą, pateikė išvadas, jog reikia kaip galima daugiau suteikti savivaldai teisių pačiai disponuoti surenkamais mokesčiais ir nurodė, kaip tai daryti, tačiau Vyriausybės programoje vis tik numatyta dar kartą tai išanalizuoti.

Vyriausybės programoje numatoma daug optimizacijos – pradedant sveikatos ir švietimo sritimis, baigiant valstybės valdymo sritimi. Valdančiųjų planuose numatyta vėl reformuoti valstybės tarnybą bei standartizuoti ir optimizuoti viešąsias paslaugas. Viešųjų paslaugų peržiūra ir standartizavimas pradėtas dar praėjusios Vyriausybės, tad džiugu, kad šis darbus bus tęsiamas ir galbūt užbaigtas.

Valdančiųjų pristatytoje darbų programoje nustebimo tai, jog numatyta daug analitinio darbo, kuris jau yra atliktas. Manau, kad regionų plėtros tarybos nustebs pamačiusios įgyvendinimo rodiklius, kad tai, kas praėjusiais metais jau įtvirtinta įstatymu ir įsigaliojo nuo 2020 m. rugsėjo 1 d., bus pasiekta tik 2024 m. Liūdina tai, jog tiek daug šios valdžios reklamuotoje regionų stiprinimo politikoje be kelių analitinių veiksmų nieko apčiuopiamo šioje srityje daugiau nenumatyta.
Konstruktyvi kritika, manau, yra naudinga. Tačiau negali kritikuoti darbų, kurie tiesiog net nenumatyti arba ketinama daryti tai, kas jau padaryta. Viliuosi, kad vidaus reikalų ministrė pagaliau įsivažiuos į darbą, susipažins su kuruojamomis sritimis ar jau artimiausiu metu pasiūlys veiksmų planą regionų stiprinimui ir vystymui.