Valius Ąžuolas

Biudžeto ir finansų komitetas

Valius Ąžuolas

Gimė 1979 m. Akmenės rajone, įgijo agronomijos bakalauro ir agroekologijos magistro laipsnius Aleksandro Stulginskio universitete.

2011-2016 m. Akmenės rajono savivaldybės tarybos narys. Nuo 2014 metų vadovauja LVŽS Akmenės skyriui, sąjungos narys nuo 2008 metų.

Lietuvos jaunųjų ūkininkų ratelių sąjungos tarybos ir Akmenės rajono ūkininkų sąjungos tarybos narys. 2014 m. Ūkininkų sąjungos organizuotame konkurse „Metų ūkis“ už pažangų ūkininkavimą iškovojo pirmąją vietą. Už paramą ir aktyvų dalyvavimą bendruomenės veikloje įrašytas į Kruopių seniūnijos „Aukso raidės“ knygą.

2016 m. į Seimą išrinktas Akmenės-Mažeikių apygardoje, 2019-2020 m. ėjo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininko pareigas. Šiame komitete dirba ir 2020-2024 m. Seimo kadencijoje.

Pomėgiai ir laisvalaikis: visuomeninė veikla ir sportas.

Pareigos partijoje: LVŽS tarybos narys, Akmenės r. sk. pirmininkas.

Valius Ąžuolas išrinktas vienmandatėje Žemaitijos šiaurinėje apygardoje.