Ketveri metai Seime tebuvo reikšmingų darbų pradžia. Esu pasiryžusi tęsti pradėtas iniciatyvas

Virginija Vingrienė. Džiaugiuosi, kad mano iniciatyvos sėkmingai skinasi kelią įstatymuose

2020 08 31

Žengdama į politiką tvirtai apsisprendžiau, jog noriu prisidėti prie valstybei svarbių sprendimų įgyvendinimo. Troškau įrodyti, kad galima (ir reikia!) dirbti kitaip, nei dirba stereotipinis, dažnai pagrįstai visuomenės neigiamai vertinamas politikas. Vyliausi reabilituoti visuomenės požiūrį į valdžios institucijas, atgaivinti piliečių pasitikėjimą jomis. Seime siekiau realizuoti idėjas aplinkosaugos, socialinės apsaugos, valstybės tarnybos sferose. Džiaugiuosi, kad mano iniciatyvos sėkmingai skinasi kelią įstatymais, ir neliko nepastebėtos rinkėjų. Tai patvirtina, jog atkakliai siekiant užsibrėžto tikslo ir neieškant pasiteisinimų dėl kliūčių šiame kelyje, įmanoma pasiekti realių pokyčių.

Mano pastangomis Lietuvoje uždraustas deginti skirtų atliekų importas, kryptingai to siekiau nuo pat kadencijos pradžios. Išspręsta ydingo padangų tvarkymo problema, perdirbėjus teisiškai įpareigojanti padangų atliekas paversti gamybine žaliava. Šie įstatyminės bazės pokyčiai neleis pasikartoti katastrofiškiems netvarkomų padangų gaisrams. Jau įsigaliojo mano pataisa, numatanti lankstesnes ir ekonomiškesnes daugiabučių renovavimo galimybes gyventojams, kompensuojant išlaidas pasirinkusiems vien tik šildymo sistemų atnaujinimą. Taip pat pritarta projektui, užkirtusiam kelią valstybinių miškų privatizavimui.

Pavyko iškovoti galimybę dvigubai didesne suma po karantino paremti pažangaus, ekonomiškai perspektyvaus Europos žaliojo kurso principus atitinkančius verslus (tarp jų smulkaus remonto, ekologines, perdirbtas žaliavas naudojančias įmones ir kitus). Džiugina, kad šia subsidija pasinaudojo didelis skaičius įmonių, tai rodo, jog pažangių žaliųjų verslų ratas platus ir jiems bus palengvintas atsigavimas ir paskata judėti pirmyn. Mano iniciatyva buvo patobulinta gyvenamųjų pastatų pritaikymo neįgaliesiems tvarka, o Justiniškių mikrorajone pavyko apginti viešąjį interesą, sėkmingai uždarius triukšmu, netvarka ir neskaidria veikla liūdnai pagarsėjusį objektą.

Vis dėlto, ketveri metai Seime tebuvo reikšmingų darbų pradžia. Esu pasiryžusi tęsti pradėtas iniciatyvas, kurios derėjo būti įgyvendintos geru dešimtmečiu anksčiau. Neketinu liautis ryžtingai laužyti kliūtis, sulaikančias mus nuo reikalingų sprendimų. Ypač atliekų tvarkymo sektoriuje, kur man jau pavyko pasiekti tai, dėl ko daugelis praeityje suskubo nulesti rankas. Vienas svarbiausių aktualių uždavinių - puikiai pasitvirtinusio taros grąžomojo užstato išplėtimas visa tara. Ši mano iniciatyva susilaukė aršaus prekybininkų, atliekų tvarkytojų bei alkoholio pramonės pasipriešinimo. Bet esu nusiteikusi eiti iki galo ir rasti sutarimą, įkvėpdama kolegas nepasiduoti spaudimui ir neišsižadėti viešojo intereso. Greit turėtų būti priimtas įstatymas dėl atliekų deginamo ribojimo. Taip užtikrindami vilniečiams švarią gyvenamąją aplinką, žengsime svarų žingsnį žiedinės ekonomikos link.

Registravau pataisą uždrausti importuoti į Lietuvą padangų, automobilinių tepalų, akumuliatorių, filtrų, tekstilės atliekas, kas užkirs kelią tapti kitų šalių pavojingų atliekų sąvartynu, o mūsų šalies nesąžiningiems „atliekistams“ pelnytis iš prekybos fiktyviais jų sutvarkymą įrodančiais dokumentais. Parengta pataisa dėl padangų depozito, gražinančiajam sudėvėtas padangas gaunant atlygį ar naudą. Tai užtikrins jų surinkimą ir perdirbimą, naudojant jas žaliava nuolat perdirbamiems produktams.

Ekologinius iššūkius paversti naujos ekonomikos varomąją jėga, dar vienas mano interesas šios kadencijos metu. Pažangių aplinkai draugiškų, ekologiškų verslų rėmimas, Lietuvai suteiktų unikalų pranašumą prieš kitas šalis, nelanksčias, delsiančias investuoti į neišvengiamai nauju standartu tampančias naujoves, ir suteiks naudą gyventojams. Panaudotą daiktą perdirbti, o ne mesti į sąvartyną, reiškia resursų taupymą, mažesnę taršą, ir atpigusius mokesčius gyventojams už atliekų tvarkymą. O intensyvi parama smulkiems ir vidutiniams verslams, lankstiems modernizuojantis žaliai, duos efektyviausią atsipirkimą ir naujas darbo vietas.

Ryžtingai laikydama teisinių priemonių kūjį, esu pasirengusi kiaurai pramušti sienas, stabdančias šią pažangą. Sienas, kurias sumūrijo ir akylai saugo socialiai neatsakingi verslo senbuviai, savo nenorą eiti su laiku ir tobulėti bailiai dangstantys skeptiškumu dėl naujųjų technologijų naudos. Tikiu, pavyks išjudinti šią pertvarką ir užkirsti kelią disponavimui pasenusiomis taršiomis priemonėmis, nesąžiningai pelnantis mūsų visų aplinkos ir sveikatos sąskaita, nutiesus slaptus dvokiančių nuotekų vamzdžius į jūra ar ežerus. Esu pasirengusi dėl to kovoti visa širdimi.

Mano prioritetų viršūnėje toliau liks rūpinimasis miškų sektoriaus problematika bei masinių kirtimų ribojimas. Jau registravau pataisą, draudžiančią užstatyti miesto parkų bei žalių zonų plotus, išsaugant jų estetinę ir ekologinę vertę žmonėms. Tai leis padaryti galą įžūliai miesto planų koregavimo praktikai. Pastaroji iki šiol leido neaiškiems veikėjams savo rankose susigrobti dideles parkų teritorijas, kuriose staiga iškyla pergrūsti daugiabučių ar dangoraižių kvartalai, ar brangūs viadukai į niekur. Sieksiu, kad žaliosios erdvės Vilniuje būtų puoselėjamos, plečiamos ir visapusiškai tvarkomos, o svarbiausia – patogios ir laisvai prieinamos visai visuomenei.

Kamščių, eismo, taršos, atliekų tvarkymo problemos; mokyklų, darželių plėtros ir prieinamumo sprendimai; renovacijos spartesnis ir ženklesnis skatinimas, užtikrinant visapusišką naudą, patogumą gyventojams, sugriežtinant darbų ir medžiagų kokybės ir kainos santykio reikalavimus rangovams; atsakingos daugiabučių techninės priežiūros reikalavimai administratoriams, užbėgant už akių tragiškoms balkonų griūtims; teritorijų aplink daugiabučius estetinio sutvarkymo rėmimas, plėtojant žaliąsias poilsio oazes aplink. Visa tai patenka į mano darbų kalendorių sekančioje Seimo kadencijoje. Tam, kad jau įgyvendintos, tačiau vis dar jaunos ekologinės iniciatyvos duotų norimų rezultatų, Seime būtina užtikrinti darbų tęstinumo principą. Tik tai leis visuomenei deramai įvertinti pilną jų potencialą ir naudą žmonėms.