Didžiąją Seimo narių dalį sudarę valstiečiai 1905 m. gruodžio 5 d. po ilgų diskusijų priėmė nutarimą įkurti Valstiečių sąjungą. 

Valstiečių sąjungai Lietuvoje – 115 metų

2020 12 05

Minime svarbią istorinę sukaktį – lygiai prieš 115 metų Didžiojo Vilniaus Seimo metu buvo įkurta Valstiečių sąjunga.

Prabėgus vos vieneriems metams po lietuviškos spaudos atgavimo, 1905 m. keli tūkstančiai lietuvių pirmą kartą susirinko į Didįjį Vilniaus Seimą. Vis stipriau caro valdžiai besipriešinančiai lietuvių Tautai reikėjo politinio susitelkimo, tad Didysis Vilniaus Seimas vertinamas kaip pirmas ryškus bendros tautinės raidos etapas.

Didžiąją Seimo narių dalį sudarę valstiečiai 1905 m. gruodžio 5 d. po ilgų diskusijų priėmė nutarimą įkurti Valstiečių sąjungą – ji tuo metu buvo pati didžiausia organizacija Lietuvoje.

Nuotraukoje – Vilniaus miesto rūmai (dabar – Lietuvos nacionalinė filharmonija), kuriuose 1905 m. gruodžio 4-5 d. buvo susirinkęs Didysis Vilniaus Seimas.