„Viešojoje erdvėje pasirodė visuomenę klaidinantys teiginiai, kad neva remiantis įstatymo projekte numatyta išimtimi bus įslaptinti prisipažinę asmenys, kai jie kandidatuos į Respublikos Prezidento, Seimo nario ir kitas pareigas.“

Stasys Tumėnas. Toliau sieksime, kad valstybės tarnyboje dirbtų tik Lietuvai lojalūs asmenys 

2024 03 28

2024 m. kovo 21 d. Seimas po pateikimo pritarė mano inicijuotam „Asmenų, slapta bendradarbiavusių su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, registracijos, prisipažinimo, įskaitos ir prisipažinusiųjų apsaugos įstatymo Nr. VIII-1436 7, 8, 9 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui“ (2 variantui).

Viešojoje erdvėje pasirodė visuomenę klaidinantys teiginiai, kad neva remiantis įstatymo projekte numatyta išimtimi bus įslaptinti prisipažinę asmenys, kai jie kandidatuos į Respublikos Prezidento, Seimo nario ir kitas pareigas. Tai yra politinių oponentų insinuacijos ir interpretacijos, kurias lėmė skirtingas teisės normos perskaitymas ir struktūros suvokimas, skirtingų teisės normos formaliųjų ir turiningųjų požymių akcentavimas. Tam akstiną galimai suteikė Teisės departamento išvadoje įrašyta pastaba, jog siūlomos projekto nuostatos formuluotė suponuoja, kad išimtis „būtų taikoma ne tik valstybės tarnautojams, bet ir kitiems asmenims, kurių pateikta informacija ir duomenys apie juos yra įslaptinta“.
Kadangi dalis visuomenės nėra susipažinusi su įstatymo projekto „Aiškinamuoju raštu“, primenu, kad jame  nurodžiau, jog „projekto tikslas yra nustatyti teisinį reguliavimą, užtikrinantį, kad valstybės tarnyboje dirbtų tik Lietuvos Respublikai lojalūs asmenys, kurių ištikimybė, patikimumas ir reputacija nekelia jokių abejonių.

Parengto projekto tikslai buvo ir išlieka: 1) eliminuoti galimą grėsmę Lietuvos nacionaliniam saugumui, Lietuvos valstybės konstitucinei sąrangai ir konstitucinėms vertybėms; 2) lojalumą Lietuvos Respublikai sieti ir su valstybės tarnautojo ir (ar) pretendento prisipažinimu slapta bendradarbiavus su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis; 3) valstybės tarnautojo ir (ar) pretendento nepriekaištingos reputacijos reikalavimą susieti ir su prisipažinimu slapta bendradarbiavus su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis; 4) atsižvelgti į Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvadoje (2023-08-23 Nr. XIVP-3021) pateiktas pastabas ir pasiūlymus; 5) nustatyti ir reglamentuoti valstybės tarnautojo, pripažinto slapta bendradarbiavus su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, veiklos apribojimą; 6) numatyti išimtį tiems valstybės tarnautojams ir (ar) kandidatams, kurių pateikta informacija ir duomenys apie juos yra įslaptinti 75 metams ir saugomi įstatymų nustatyta tvarka [išskirta – S. T.]; 7)  užtikrinti visuomenei svarbius konstitucinius teisėtų lūkesčių apsaugos, teisinio tikrumo ir teisinio saugumo principus, neatsiejamus nuo teisinės valstybės principo.“

Įstatymo projekte numatyta išimtis atsirado atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvadą (2023-08-23 Nr. XIVP-3021), kurioje buvo konstatuota, kad pirmajame projekto variante (Reg. data: 2023-08-21, Nr. XIVP-3021) siūlytas teisinis reglamentavimas galimai prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintam teisinės valstybės principui. Būtent todėl antrajame projekto variante ir numatyta išimtis, pagal kurią valstybės tarnautojų ir (ar) kandidatų į valstybės tarnautojo pareigas pateikta informacija ir duomenys apie juos, kurie yra įslaptinti 75 metams ir saugomi įstatymų nustatyta tvarka, ir toliau bus laikomi valstybės paslaptį sudarančia informacija. Taip nebus pažeisti konstituciniai teisėtų lūkesčių apsaugos, teisinio tikrumo ir teisinio saugumo principai, kurie yra sudėtiniai konstitucinio teisinės valstybės principo elementai.

Neabejoju, kad įstatymo projekto teisės normos formuluotė bus patikslinta, bus patobulintas ir įstatymo projektas. Todėl kviečiu visus įstatymų leidybos iniciatyvos teisę turinčius asmenis ir visuomenę teikti pasiūlymus, pastabas, pataisas mano pateiktam įstatymo projektui, jog visi drauge galėtume garantuoti Lietuvos saugumą.  

Su įstatymo projektu, jo priedais,  projektą lydinčiais dokumentais galima susipažinti čia.