„Paskatinę M. Majauską panaudoti institucinį smurtą prieš nukentėjusias merginas ir taip išsprendę partijos reputacijos problemas, po 2020 metų Seimo rinkimų TS-LKD vadovai jį paskyrė Biudžeto ir finansų komiteto pirmininku.“

Stasys Jakeliūnas. Vilniaus priekabiautojai 

2023 02 01

Prieš penkerius metus paaiškėjo, kad Mykolas Majauskas, 2009-2012 metais eidamas premjero A. Kubiliaus patarėjo pareigas ir būdamas moksleivių, besidominčių politika, mentoriumi, seksualiai priekabiavo prie merginų. Neįtikėtina, tačiau tapęs Seimo nariu, jis ėmėsi vadovauti Savižudybių ir smurto prevencijos komisijai, kuri atsakinga ir už seksualinio smurto prevenciją. Ko jis siekė – išpirkti nuodėmes, ar įbauginti savo aukas?

Neapsikentusios tokios neregėtos politiko veidmainystės ir įžūlumo, merginos nutarė prabilti. Pradžioje M. Majauskas dievagojosi, kad jas supranta ir nesiims jokių priemonių, nes „jei užčiauptų merginas, nubrauktų viską, ką darė iki tol“. Tačiau praėjus vos kelioms dienoms, jas vis tik „užčiaupė“ – kreipėsi į prokuratūrą, kuri inicijavo ikiteisminį tyrimą dėl tariamo šmeižto. Kaip paaiškėjo, tai padaryti jį paragino TS-LKD frakcijos nariai. Merginos pabūgo ir nutilo, nes M. Majauską parėmė viena įtakingiausių politinių jėgų šalyje.

„Toks elgesys gilina žmonių nepasitikėjimą politika ir politikais... Seimo narys paniekino pačią kovos su seksualiniu priekabiavimu idėją... Tik drąsių ir principingų jaunų moterų dėka šie įvykiai iškilo viešumon.“ Tai – teisingi žodžiai, apibendrinantys visą situaciją. Jų autorė – tuometinė Seimo Moterų grupės vadovė, dabartinė Laisvės partijos pirmininkė Aušrinė Armonaitė.

Tačiau taip A. Armonaitė rašė ne apie M. Majauską, o apie K. Pūką, dar vieną Seimo seksualinį priekabiautoją. Pateikus nutarimo projektą dėl K. Pūko apkaltos komisijos sudarymo, „už“ balsavo visi 97 balsavime dalyvavę Seimo nariai.

Tačiau balsuojant dėl analogiško, mano inicijuoto nutarimo projekto dėl apkaltos komisijos sudarymo M. Majausko veiksmams ištirti ir įvertinti, balsavimo rezultatai buvo visiškai kitokie. Du kartus jie pasiskirstė po lygiai, o balsuojant trečią kartą, salėje jau buvo daugiau M. Majausko „draugų“, nei palaikančių apkaltos komisijos sudarymą. Viena iš M. Majausko „draugių“ – A. Armonaitė, aukščiau cituotų žodžių autorė. Apkaltos nepalaikė ir kiti liberalai, įskaitant ir vadinamuosius socialdemokratus.

Paskatinę M. Majauską panaudoti institucinį smurtą prieš nukentėjusias merginas ir taip išsprendę partijos reputacijos problemas, po 2020 metų Seimo rinkimų TS-LKD vadovai jį paskyrė Biudžeto ir finansų komiteto pirmininku. Taip jie dar kartą pademonstravo, kad nuo politikų nukentėję žmonės jiems visiškai nerūpi. Be to, taip elgdamiesi jie politiškai normalizavo kitų savo frakcijos narių seksualinį priekabiavimą. Todėl visiškai dėsninga, kad po TS-LKD pastangų dėka įvykusios M. Majausko „reabilitacijos“ su šia partija savo ateitį susiejo ir K. Bartoševičius, kuris įtariamas prievartavęs vaikus. Visiems žinoma, kad nebaudžiamumas gimdo naujus, dar sunkesnius nusikaltimus ir naujus nusikaltėlius.

Kaip paaiškėjo, ir A. Armonaitės vadovaujama Laisvės partija turi savąjį priekabiautoją. Tai - Tomas Vytautas Raskevičius. 2019 metais jis priekabiavo prie savo tiesioginio pavaldinio, kuomet dirbo Lygių galimybių (!) kontrolieriaus tarnybos skyriaus vadovu. Tai tyrimo metu nustatė pati tarnyba. Tai fiksuota ir 2020 m. vasario 13 d. Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendime. Teismas pripažino, kad šis darbuotojas buvo neteisėtai atleistas bei patyrė žalą ir tai susiję su neleistinais jo tiesioginio vadovo T. V. Raskevičiaus veiksmais.

Negana to, kad tokius veiksmus T. V. Raskevičius atliko dirbdamas tarnyboje, kuri privalo užtikrinti, kad visų teisės Lietuvos Respublikoje būtų lygios, praėjus vos keliems mėnesiams po teismo sprendimo ir išrinktas į Seimą, jis kaip Laisvės partijos atstovas buvo deleguotas vadovauti Žmogaus teisių komitetui. Tai, kaip ir M. Majausko atveju, yra neįtikėtinas įžūlumas ir veidmainystė bei priekabiavimo normalizavimas. Todėl privalome saugoti savo vaikus nuo Vilniaus priekabiautojų, nes atsitikus nelaimei ir vėliau bandant ieškoti teisybės teismuose, priekabiautojų pusėje bus ne tik brangiai apmokami advokatai, bet ir priekabiavimą normalizavusios politinės partijos.