Pagrindinės Juozo Zikaro kūrybos temos – lietuvių tautos laisvės idealai

Siūloma 2021-uosius metus paskelbti Juozo Zikaro metais

2020 06 08

2021 m. lapkričio 18 d. sukanka 140 metų, kai gimė vienas pirmųjų profesionalių Lietuvos skulptorių, profesorius Juozas Zikaras, ir 100 metų, kai sukurtas vienas iškiliausių Lietuvos nepriklausomybės simbolių – Juozo Zikaro skulptūra „Laisvė“.

Įvertinant Juozo Zikaro kūrybos reikšmę visuomenės istorinei atminčiai, nepriklausomos Lietuvos tapatybės ženklais tapusius jo sukurtus meno kūrinius, siūloma 2021-uosius metus paskelbti Juozo Zikaro metais.

„Pagrindinės Juozo Zikaro kūrybos temos – lietuvių tautos laisvės idealai. Jo skulptūra „Laisvė“ per stebuklą išliko ir sovietmečiu, nors 1950 m. vasarą sovietų valdžios įsakymu ji buvo nugriauta. 1989 m. vasario 16 d. „Laisvės“ paminklo atstatymas Kaune simboliškai atspindėjo, kad Lietuvos žmonės ir okupacijos metais nestokojo tikėjimo, vilties ir laisvės idealų“, - sako Seimo nutarimo projektą inicijavusi Seimo narė kaunietė Audronė Jankuvienė.

Juozas Zikaras sukūrė paminklines dekoratyvines skulptūras „Laisvė“ ir „Knygnešys“, yra daugelio iškilių valstybės veikėjų – Jono Basanavičiaus, Simono Daukanto, Vinco Kudirkos, Antano Smetonos, Jono Šliūpo portretinių biustų ir bareljefų autorius. Paminklą Žuvusiems už Lietuvos laisvę Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje puošia jo sukurtas bareljefas. Vienas iškiliausių Lietuvos skulptorių taip pat yra sukūręs 1928 m. Lietuvos nepriklausomybės, Vytauto Didžiojo, Juozo Tumo-Vaižganto medalius, visų 1918-1940 m. nominalų lietuviškų pinigų – litų monetų modelius.

Seimo nutarimo projekte siūloma paskelbti 2021 metus Juozo Zikaro metais, o Vyriausybei parengti minėjimo programą ir 2021 m. biudžete numatyti programai reikalingas lėšas.