Pasak Seimo narės Agnės Širinskienės, Seimui opozicinėje darbotvarkėje teikiamais projektais siūloma išplėsti atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės ir ikiteisminio tyrimo nutraukimo sąlygas.

Seimo opozicinėje darbotvarkėje – narkotinių medžiagų dekriminalizavimui alternatyvūs teisės aktai

2021 05 27

LVŽS šešėlinės Vyriausybės iniciatyva Seimui opozicinėje ketvirtadienio darbotvarkėje teikiamos Baudžiamojo ir baudžiamojo proceso kodeksų pataisos, kuriomis siekiama surasti narkotikų dekriminalizavimo alternatyvas.

Įstatymo projektai turi tą patį tikslą, kaip ir šiuo metu Seime svarstomas Laisvės partijos visų narkotinių medžiagų mažo kiekio dekriminalizavimas – sudaryti sąlygas žmonėms išvengti baudžiamojo kodekso pasekmių jei jie narkotines ar psichotropines medžiagas vartoja epizodiškai, nedideliais kiekiais, laiko ar kitaip disponuoja jas savo reikmėms bei sutinka gydytis priklausomybę nuo narkotinių ar psichotropinių medžiagų (esant diagnozuotai priklausomybei) arba sutinka lankyti ir lanko teisės aktų nustatyta tvarka rengiamus kursus apie narkotinių ir psichotropinių medžiagų žalą tuo atveju, kai priklausomybė nėra diagnozuota.

„Projektais siekiama ne kurti narkotikų vartojimą normalizuojančią aplinką, o paskatinti narkotikus vartojančius asmenis keisti savo elgesį, motyvuoti gydymuisi bei specializuotų kursų lankymui. Dekriminalizavimas pats savaime neišsprendžia narkotikų vartojimo problemų, ir, kaip kitų valstybių, antai Estijos patirtis rodo, dekriminalizavus narkotikus dažnai laukia staigus perdozavimų augimas, o mažėjimas prasideda tik išplėtus pagalbos vartojantiems asmenims galimybes.  Kitų valstybių, tos pačios Olandijos, patirtis rodo, kad net ir dekriminalizavimo atveju išlieka didelis, dažnai – net didesnis, nei Lietuvoje, nelegalių narkotikų vartojimas bei nusikalstamumas apsvaigus nuo narkotinių medžiagų. Atlikto Portugalijos narkotikų politikos  vertinimo išvadose konstatuojama, kad jei dekriminalizavimas vykdomas kaip vienintelė priemonė, neišplečiant pagalbos galimybė, tai gali tik pabloginti situaciją. Vienintelis kelias viso to išvengti – keisti žmonių elgesį ir siekti, kad jie narkotikų nevartotų. Tai tvariausias sprendimas“, – sako LVŽS šešėlinis sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga.

Pasak Seimo narės Agnės Širinskienės, Seimui opozicinėje darbotvarkėje teikiamais projektais siūloma išplėsti atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės ir ikiteisminio tyrimo nutraukimo sąlygas, nes šiuo metu atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės ir ikiteisminio tyrimo nutraukimas netaikomi už dalį veikų disponuojant mažais narkotikų kiekiais savo reikmėms.

„Tokias veikas dažniausiai atlieka jauni žmonės, jos būna epizodinės, susijusios tik su vartojimu savo reikmėms, disponuojant mažais narkotikų kiekiais. Tad, be abejo, jų pavojingumas gerokai skiriasi, pavyzdžiui, lyginant su kitomis veikomis: prekyba narkotikais, narkotikų kontrabanda. Tuo tarpu dabar nėra galimybės, pavyzdžiui, nutraukti ikiteisminį tyrimą jei asmuo savo reikmėms siuntėsi nedidelį narkotinių medžiagų kiekį ir dabar, supratęs, jog elgėsi netinkamai, pradeda gydytis nuo priklausomybės. Mūsų projektai numato tokią ikiteisminio tyrimo nutraukimo galimybę. Be abejo, sudėjome ir saugiklius, kad teise nebūtų piktnaudžiaujama: apsisprendus nutraukti gydymąsi ikiteisminis tyrimas automatiškai būtų atnaujinamas. Ikiteisminis tyrimas būtų atnaujinamas ir tuo atveju, jei asmuo nusikalstų pakartotinai. Be to, dėl ikiteisminio tyrimo nutraukimo arba atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės negalėtų kreiptis jau teisti asmenys, recidyvistai, asmenys, kuriems praeityje buvo taikytas ikiteisminio tyrimo nutraukimas, tačiau jie pakartotinai padarė tas pačias veikas. Panašios sąlygos jau egzistuoja, kai asmeniui ikiteisminis tyrimas nutraukiamas kitais pagrindais, tad jos teisės sistemai toks reguliavimas yra gerai žinomas, o prokuroratūra ir teismai turi patirtį šias jas taikyti“, – teigia šešėlinė LVŽS teisingumo ministrė Agnė Širinskienė.

Tikimasi, kad pateikti projektai bus svarstomi kartu su narkotikų dekriminalizavimą įteisinančiais teisės aktais ir sulauks Seimo narių paramos, nes vis dažniau Seime girdimos abejonės narkotikų dekriminalizavimu. Narkotikų dekriminalizavimo projektas nepritarė ir Seimo narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisija.