„Lietuvos visuomenę, skaitytojus išmušė iš vėžių - J. Marcinkevičiaus trilogija Katedra, Mindaugas ir Mažvydas - „melo ir ideologijos kūrinys“?“

Robertas Šarknickas. Išniekintas garbingas žmogus, kurio nėra gyvųjų tarpe

2023 07 24

Gaila, kad visa tai nepelnytai kliuvo Tautos laisvės šaukliui, dainiui, poetui Justinui Marcinkevičiui.

Žinoma, nuomonė yra nuomonė, dėl jos neprieštaraujama. Bet dar yra požiūris. Matome kas vyksta, kaip lietuvių kalba yra darkoma. Matome kaip lietuviškas identitetas yra iššindentinamas.

Tai negražiai Lietuvą auginate, modernieji! Taip perfrazavus poeto eiles ,,Tai gražiai mane augino" tiktų jums, kurie ten susėdę su pilnais apdovanijimais sudergėte jo vardą.

Kuris iš jūsų yra baltas, juodas metraštininkas, kuris, kur sėdite ten taip patogiai aukštai?

Lietuvos visuomenę, skaitytojus išmušė iš vėžių - J. Marcinkevičiaus trilogija Katedra, Mindaugas ir Mažvydas - „melo ir ideologijos kūrinys“?

Moderniosios kartos rašytoja Sabaliauskaitė tarė: negi statysime paminklą Marcinkevičiaus trilogijai, kuri yra melo ir propagandos kūrinys?

Jam negalima statyti paminklo skverelyje prie Rašytojų sąjungos.

Tai čia ir nutilo vėjas, karštis smogė Lietuvoje - tiesiogiai. Visuomenė liko priblokšta. Nesupratom, ar tai tikrovėje taip galėjo būti pasakyti tokie žeminantys žodžiai Tautos šaukliui J. Marcinkevičiui. Pasirodo taip. Su tokia panieka kalba rašytoja.

Iš kur šitas pyktis ir kerštas??? Iki ko nusiritote?

Kapstykit iki dugno, tas geriausiai pasirodo jums ir išeina su kai kuriais modernios liberalios kartos politikieriais.
Suinterpretuoti šiais laikais galima bet ką, pritempti galima belenka, net iki didžiausio nusikaltimo. Šiais laikais darosi neberamu gyventi Lietuvoje, net po mirties iškilioms asmenybėms. Liūdna, gaila ir net pikta.

Kai buvo statomas tais sovietiniais laikais garsaus teatro režisieriaus Henriko Vancevičiaus spektaklis ,,Mindaugas", žiūrovų minios veržėsi žiūrėti, už tai buvo neramios dienos ne tik režisieriui, aktoriams, bet ir pačiam rašytojui, laisvės šaukliui J. Marcinkevičiui.

Kas vyksta???

Dabar mes, kaip tie XIII amžiaus lietuviai, iškrikę po savo pilaites, nedrįstame jungtis, vienytis. Nors ir baisiais būdais, bet Mindaugas mėgino visą Lietuvą apjungti. Ar jam pavyko? Tikiu, kad taip!

Bet dabar ji byra, skaldosi, liberalių moderniųjų valdžios darbais ir atsainiu jų požiūriu į valstybę, žmones, turime dvi Lietuvas.

P.s. už šį Lietuvos žemių apjungimą baisiais būdais gal dar Mindaugo karūnavimo liepos 6 - tą dieną sugalvosite panaikinti, likčiau nenustebęs.

Kieno dabar eilė būti nulinčiuotam? Mano ar tavo, skaitytojau, Lietuvos patriote?

Skaityti visą medžiagą kviečiu čia. Rašytojai K. Sabaliauskaitei, bei modernios liberalios politikieriams, be paniekos, tik su giliu liūdesiu dėl tokio požiūrio į poetą J.Marcinkevičių.