Darbo užmokesčiui papildomai siūloma skirti 15 mln. eurų, kultūros ministro valdymo sričių biudžetinių kultūros ir meno įstaigų bazinio finansavimo užtikrinimui – 5 mln. eurų.

Ramūnas Karbauskis siūlo ir toliau didinti kultūros darbuotojų atlyginimus bei šio sektoriaus finansavimą

2020 10 28

Trečiadienį, spalio 28 d., Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos seniūnas ir Seimo Kultūros komiteto pirmininkas Ramūnas Karbauskis teikia Seimui pasiūlymą kitų metų valstybės biudžete numatyti papildomas lėšas kultūros ir meno sektoriui. Jo teigimu, būtina toliau nuosekliai didinti kultūros darbuotojų atlyginimus, taip pat padėti įstaigoms, kurios dėl pandemijos patyrė didelius nuostolius. Kultūros komiteto pirmininkas taip pat siūlo didinti lėšas knygų įsigijimui ir tokiu būdu padėti knygų leidybos sektoriui.

„Sėkmingai įgyvendinant Kultūros ministerijos inicijuotą Memorandumą pastaraisiais metais valstybė ir solidariai sava dalimi prisidėdamos šalies savivaldybės tikslingai skyrė papildomą finansavimą kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui didinti. Tačiau skiriamos lėšos yra sąlyginai mažos, o nepakankamas kultūros darbuotojų darbo užmokestis išlieka vienu didžiausių iššūkių, nepritraukiama jaunų, kvalifikuotų kultūros ir meno darbuotojų į viešąjį kultūros sektorių, o tai sietina su kylančiais iššūkiais užtikrinant kokybiškų kultūros paslaugų prieinamumą ir tolygumą“, – teikia R. Karbauskis. Pasak jo, nuo 2016 m. iki 2020 m. kultūros darbuotojų atlyginimai padidėjo apie 500 eurų, tačiau viešojo sektoriaus kultūros darbuotojų vidutinis darbo užmokestis (VDU) sudaro tik 74 proc. šalies viešojo sektoriaus vidurkio (kultūros darbuotojų VDU – 1120,9 eurų, šalies viešojo sektoriaus VDU – 1514,6 eurų).

Jis taip pat pabrėžia, jog dėl visuotinės pandemijos Lietuvos teritorijoje uždraudus ar apribojus kultūros paslaugų teikimą, kultūros įstaigos susiduria su finansiniais sunkumais. Tai išryškino būtinybę užtikrinti tinkamą bazinį jų finansavimą, vertinant ir toliau galimai ribojamus lankytojų srautus ir pasikeitusius gyventojų įpročius, kas turės ženklios įtakos įstaigų uždirbamų pajamų apimtims 2021 m., taip pat planuojant ir vykdant jų pagrindines kultūrines veiklas ir teikiant kultūros paslaugas.

Ramūnas Karbauskis taip pat atkreipia dėmesį, jog 2020 m. buvo papildomai skirta 1,7 mln. eurų knygų įsigijimui užtikrinant leidybos sektoriaus gyvybingumą, todėl ir 2021 m. metais reikia išlaikyti atitinkamą finansavimo lygį. „Siekiant ES vidurkio, kad vienam gyventojui šalies viešosiose bibliotekose skiriama 1,22 euro, 2021 m. reikalingas papildomas 1,1 mln. finansavimas knygų įsigijimui ir 0,3 mln. kompensaciniam atlyginimui autoriams už knygų ir kitų leidinių panaudą bibliotekose užtikrinti. Be to, tai yra teisės aktuose įtvirtinta prievolė“, – sako R. Karbauskis.

Darbo užmokesčiui papildomai siūloma skirti 15 mln. eurų, kultūros ministro valdymo sričių biudžetinių kultūros ir meno įstaigų bazinio finansavimo užtikrinimui – 5 mln. eurų, knygoms ir kitiems dokumentams bibliotekose įsigyti ir autoriniam atlyginimui už jų panaudojimą – 1,4 mln.eurų.

Papildomų lėšų šaltinis – papildomos akcizo mokesčio ir valstybės biudžeto viršplaninės pajamos.