„Dar niekada valstybės politikoje nebuvo tiek nepagarbos žmogui, mokytojui, šeimai, žinioms. Dar niekada taip nebuvo apleista regionų politika.“

Ramūnas Karbauskis. Mokytojai verti daug daugiau

2022 08 31

Tai, kas šiandien vyksta su mokytojais ir jų auklėtiniais, atsispindės visose valstybės srityse artimiausioje ateityje. Jei bus pakankamai skiriama dėmesio kultūrai, tautiškumui, istorijai – ateities kartos mylės Lietuvą ir bus pilietiškos. Jei valstybė investuos į mokytoją, suteiks jam visus reikalingus resursus įgyti kuo didesnę kompetenciją – tuo daugiau jis užaugins gerų, gebančių logiškai mąstyti ir kurti asmenybių.

Bet, tautiškumo ir kultūros vietą mokyklose kraštutiniai liberalai siekia pakeisti pasakomis apie du princus. Aktyvų laisvalaikį ir sportą – narkotikais. Vietoje disciplinos ir susikaupimo klasėje – siūloma leisti naudotis telefonais ir triukšmauti. Specialistai, ekspertai ir net mokslininkai tampa patyčių aukomis, jei jų žinios prieštarauja nekompetentingai valdžiai.

Dar niekada valstybės politikoje nebuvo tiek nepagarbos žmogui, mokytojui, šeimai, žinioms. Dar niekada taip nebuvo apleista regionų politika. Dar niekada darantys kažką gražaus savo kraštui nebuvo rodomi, kaip priešai, nebuvo tokio kultūros ministro ir valdžios padėjėjų, kurie draustų kultūrą ir kultūrinius renginius, gąsdintų kultūros žmonės ir siektų juos paversti savo politikos įrankiais.

Dar niekada nepriklausomos Lietuvos istorijoje jaunų žmonių ateitis nebuvo programuoja be lietuvių kalbos, be žinių, be pagarbos tradicijoms, be pilietiškumo, be gebėjimo mąstyti ir priimti sprendimus. Su tokia politika Lietuvos nebeliks... Jau dabar daug mąstančių ir negalinčių susitaikyti su tuo, kas vyksta Lietuvoje, palieka mūsų šalį. Taip neturėtų būti...

Mes nespėjome padaryti, kad mokytojo profesija būtų gerbiama ir vertinama, kad aukštasis mokslas būtų nemokamas visiems jo siekiantiems. Jūs, mokytojai, esate verti daug daugiau, nei Jums šiandien siūloma. Bet mes ir toliau darysime viską, kad pedagogo darbas Lietuvoje taptų išskirtinai gerbiamas, vertinamas ir oriai atlyginamas. Kad Jūs kiekvieną dieną pasitiktumėte smalsius ir žingeidžius moksleivius bei juos užtikrintai lydėtumėte į prasmingą mokslo ir žinių kelionę.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai linkiu neprarasti sveiko proto ir kovoti už kiekvieną mokyklą, kiekvieną mokytoją. Rūpinkitės, kad daugiau vaikų galėtų gauti geriausią išsilavinimą kuo arčiau savo namų, kad vaikui nereikėtų pusę dienos leisti varginančiose kelionėse į už keliasdešimt kilometrų esančias mokyklas. Kuo daugiau skirkite dėmesio mokytojų paruošimo programoms, jų darbo sąlygoms ne tik šalies miestuose, bet ir kaimuose. Į švietimo procesą įtraukite moksleivių tėvelius, senelius, vietines bendruomenes.

Darykite viską, kad dėl išsilavinimo kokybės būtų tikri ne tik tie tėvai, kurie turi pakankamai pinigų leisti savo atžalas į privačias mokyklas. Nekurkite tik vienam garsios šeimos švietimo verslui palankios sistemos. Galų gale, negriaukite, o statykite mokyklas, šalia jų – sporto aukšteles vaikams ir bendruomenėms. Užaugęs žmogus Jums už tai padėkos savo darbais Lietuvai. Linkėdamas Lietuvai visko, kas geriausia, sveikinu visus su Mokslo ir žinių diena! Ypač tuos, kuriems šiandien prasideda naujas gyvenimo etapas – mokykla.