„Dabartinė referendumo kampanija labai vangi. Ji tokia vangi, kad neaišku, kuri dalis eisiančių balsuoti Prezidento rinkimuose žmonių žino, kad tą pačią dieną vyks referendumas dėl pilietybės išsaugojimo.“

Ramūnas Karbauskis. Kodėl Landsbergiai su TS-LKD (konservatoriais) jau antrą kartą žlugdo referendumą dėl dvigubos pilietybės?

2024 05 03

Gegužės 12 d. kartu su Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų pirmuoju turu vyks referendumas dėl Lietuvos pilietybės išsaugojimo. Referendumo klausimas paprastas – ar Lietuvos piliečiai, gimimu įgiję Lietuvos pilietybę, galės ją išsaugoti, jei įgytų kitos šalies pilietybę.

Viskas atrodytų paprasta, jei ne eilinį kartą gerą idėją žlugdantys TS-LKD (konservatoriai)... Truputis istorijos, kas jau pamiršote. Pilietybės išsaugojimo klausimas Lietuvoje gegužės 12 d. bus svarstomas jau nebe pirmą kartą. 2019 m., būdami valdžioje, šiuo klausimu mes surengėme referendumą.

Tą kartą šis klausimas išspręstas nebuvo. Nors referendume balsavo kiek daugiau nei 53 proc. balsavimo teisę turinčių Lietuvos piliečių ir didelė dauguma jų pritarė pilietybės išsaugojimui, tačiau Konstitucijos pakeitimui turėjo pritarti ne mažiau nei pusė visų Lietuvos piliečių, kas įmanoma tik esant absoliučiam palaikymui.

Absoliutaus palaikymo 2019 metais nebuvo, nes TS-LKD (konservatoriai) su savo garbės pirmininku Vytautu Landsbergiu priešakyje labai prieštaravo šiai referendumo idėjai. Mūsų formuluotė buvo tokia ir jai buvo pritarta dėl jos atitikimo nacionalinio saugumo interesams, naudingumo išeivijai ir Lietuvai:

„Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant ir kitais konstitucinio įstatymo nustatytais pagrindais. Lietuvos Respublikos pilietis pagal kilmę, įgijęs konstitucinio įstatymo nustatytus Lietuvos Respublikos pasirinktos europinės ir transatlantinės integracijos kriterijus atitinkančios valstybės pilietybę, Lietuvos Respublikos pilietybės nepraranda. Kitais atvejais Lietuvos Respublikos pilietis negali būti kartu ir kitos valstybės pilietis, išskyrus konstitucinio įstatymo nustatytas išimtis. Pilietybės įgijimo ir netekimo tvarką nustato konstitucinis įstatymas.“

V. Landsbergis tada mus kritikavo tokiais žodžiais: „Keisti Konstituciją dėl dvigubos pilietybės yra šiurkštus kelias, o referendumas dėl to – gera priemonė priešinti žmones ir kelti įtampą Lietuvoje“. Mums suorganizavus referendumą 2019 m., jo idėjai ir formuluotei prieštaravo tik Landsbergiai ir kiti TS-LKD satelitai.

Bet pažiūrėkime, ką konservatoriai pasiūlė dabar. Jie 2019 metais sužlugdė Konstitucijos pataisymą, nors patys dabar pasiūlė keisti ne ką kitą, o taip pat Konstituciją. Tik iš Konstitucijos pataisos formuluotės išėmė visus saugiklius, kad Lietuvos pilietybės negalėtų išsaugoti įgyjantys Lietuvai priešiškų valstybių pilietybę.

Jų siūloma Konstitucijos pataisa dabar skamba taip: „Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant ir kitais konstitucinio įstatymo nustatytais pagrindais ir tvarka. Konstitucinis įstatymas taip pat nustato Lietuvos Respublikos pilietybės netekimo pagrindus ir tvarką.“

Dabartinė referendumo kampanija labai vangi. Ji tokia vangi, kad neaišku, kuri dalis eisiančių balsuoti Prezidento rinkimuose žmonių žino, kad tą pačią dieną vyks referendumas dėl pilietybės išsaugojimo. Statistika negailestinga ir skaičiai nedžiugina. Be to, gegužę vyksiančiuose Prezidento rinkimuose ir referendume dėl daugybinės pilietybės dalyvauti registravosi tik apie 50 tūkst. užsienyje gyvenančių lietuvių, kai Užsienio reikalų ministerijos ir Migracijos departamento duomenimis, apie 461 tūkst. lietuvių gyvena užsienyje.

Kodėl Landsbergiai, I. Šimonytė tokie ramūs, kai dalyvauti referendume registravosi vos daugiau dešimties procentų Lietuvos piliečių, kuriems ši Konstitucijos pataisa yra aktualiausia ? Atsakymas paprastas – jie nei 2019 metais, nei dabar nenori, kad referendumas pavyktų. Jiems reikalinga imituoti referendumo organizavimo pastangas ir gauti užsienyje gyvenančių Lietuvos piliečių balsus rinkimuose. Jie supranta, kad ta dalis emigracijoje esančių Lietuvos piliečių, kurie nemato prasmės dalyvauti referendume, vargiai balsuotų už konservatorius rinkimuose, todėl nededa pastangų juos aktyvinti.

Nors esu visiškai tikras, kad referendumo klausimas dėl Konstitucijos keitimo nesulauks numatyto palaikymo ir dėl to kalta yra dabartinė valdžia, bet pats referendume balsuosiu UŽ ir visus kviečiu tai padaryti. Turime dar kartą parodyti, jog dauguma aktyvių piliečių palaiko mūsų emigravusių tautiečių norą išsaugoti Lietuvos pilietybę.