Įgyvendinant Lietuvos ateities ekonomikos DNR planą, savivaldybėms bus paskirstoma po 40 eurų kiekvienam mokiniui

Mokyklų skaitmenizacijai – 14 mln. eurų

2020 08 26

Lietuvos ateities ekonomikos DNR plane numatyta 14 mln. eurų mokyklų skaitmenizacijai. Vieno mokinio krepšelyje tam bus skiriama 40 eurų, iki šiol ši suma siekė tik 5,9 euro per metus. Tokiam Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos siūlymui pritarta Vyriausybės posėdyje. Lėšos bus skiriamos aprūpinti vaikus reikalingomis skaitmeniniu turiniu, priemonėms, mokymosi platformomis.

„Šios lėšos – tai didelis įnašas į mokymo turinio ir priemonių skaitmenizavimą, palyginimui – iki šiol tam buvo skiriama keleriopai mažiau. Tikimės, kad ši investicija leis bendrąjį ugdymą paversti šiuolaikiniu ir lanksčiu tiek turinio, tiek formos prasme“, – sako švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius.

Įgyvendinant Lietuvos ateities ekonomikos DNR planą, savivaldybėms bus paskirstoma po 40 eurų kiekvienam mokiniui: iš jų 2020 m. 4 mėnesiams bus skiriama po 10 eurų mokiniui, 2021 metams – po 30 eurų mokiniui.

Šios lėšos bus įdėtos į klasės krepšelį ir naudojamos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytus reikalavimus atitinkantiems skaitmeniniams mokymo(si) ištekliams, priemonėms ir informacinių ir komunikacinių technologijų įrangai įsigyti, taip pat mokytojų skaitmeninio raštingumo kompetencijai tobulinti pagal skaitmeninio raštingumo programas, atitinkančias švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytus reikalavimus. Informacinių ir komunikacinių technologijų įrangai įsigyti gali būti skiriama iki 30 procentų lėšų.

Bendrojo ugdymo mokyklų turinio ir priemonių skaitmenizavimui numatoma sukurti bendrą katalogą, iš kurio kiekviena mokykla galės išsirinkti, ko jai labiausiai reikia.

Vyriausybės informacija