LVŽS taip pat kreipiasi į Seimo daugumą bei Vyriausybę, kad šios atsisakytų šalį skaldančios politikos šeimos klausimais, rūpintųsi šeimoms reikalingos infrastruktūros, sveikatos, finansinės gerovės užtikrinimu.

LVŽS susitarimas dėl šeimos politikos

2023 09 01

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (toliau – LVŽS) nariai, suprasdami, kad lietuvių tauta tikisi racionalių ir bendruomenės lūkesčius atitinkančių sprendimų, pabrėždami, kad šeimos puoselėjimas ir palankios aplinkos šeimai sukūrimas yra ilgalaikė ir vertingiausia investicija į žmogų,

patvirtindami, kad vyro bei moters santuoka, giminystės, tėvystės ir motinystės ryšiais grįstos šeimos sąvoka, šeimos apibrėžimo įtvirtinimas Konstitucijoje yra ypač svarbūs Tautai,

suvokdami, kad tik aiškiai deklaruotos ir puoselėjamos vertybės darniai sujungia visus savivaldybės darbus sveikatos ir socialinės apsaugos, švietimo ir mokslo, kultūros, aplinkos apsaugos ir žemės ūkio, ekonomikos ir finansų, kovos su korupcija bei kitose srityse,

matydami, kad šiuo metu vykdoma nacionalinė politika šeimos klausimais skaldo visuomenę, o situacija šalies viduje bei už jos ribų reikalauja ypatingo visuomenės susitelkimo,

siekdami nuosekliai kurti šeimai palankią aplinką,

susitaria, kad

• LVŽS savo politinę veiklą grįs tradicinėmis vertybėmis, visiems Lietuvos žmonėms siekimu ir lietuvybės puoselėjimu,

• visi politiniai sprendimai remsis tokiomis vertybėmis, kaip darnus tradicinės šeimos ir bendruomenės puoselėjimas, žmogaus gyvybės bei sveikatos apsauga, glaudus sambūvis su gamta, patriotiškumas, istorinė atmintis ir Lietuvos valstybingumo saugojimas, kuriant žmogui tarnaujančią ekonominę, socialinę bei politinę aplinką.

LVŽS taip pat kreipiasi į Seimo daugumą bei Vyriausybę, kad šios atsisakytų šalį skaldančios politikos šeimos klausimais, rūpintųsi šeimoms reikalingos infrastruktūros, sveikatos, finansinės gerovės užtikrinimu.

LVŽS Taryba

Patvirtinta 2023-07-27 LVŽS tarybos posėdyje