Šis modelis pakeistų pasenusį ir iš inercijos Lietuvoje vis dar veikiantį brandos vertinimą, o Lietuva prisijungtų prie Vakarų pasaulio valstybių švietimo tradicijų, kuriose svarbiausiu brandos vertinimu tampa kelerių mokslo metų moksleivio pasiekimų vidurkis.

LVŽS siūlo keisti bendrojo ugdymo vertinimo sistemą

2021 10 08

LVŽS siūlo keisti bendrojo ugdymo vertinimo sistemą, kurioje dėmesys tektų ne baigiamiesiems egzaminams, o ir mokymosi vidurkiams, baigiamajam darbui bei neformaliajam ugdymui. Už švietimo politiką ir ugdymo sistemos tobulinimą atsakingi LVŽS ekspertai ragina brandos liudijimą susieti su mokinio individualiais polinkiais, daugiamečiais formalaus ir neformalaus ugdymo bei ugdymosi pasiekimais. Tai keičia ne tik požiūrį į mokymąsi, bet ir sudaro galimybes aukštosioms mokykloms bei būsimiems darbdaviams individualiai dirbti su būsimais studentais ir specialistais, o mokiniams – visus metus nuosekliai siekti žinių ir jas gilinti net ir dvyliktoje klasėje, kuri šiuo metu yra skiriama žinių kartojimui ir pasiruošimui egzaminams.

Šis modelis pakeistų pasenusį ir iš inercijos Lietuvoje vis dar veikiantį brandos vertinimą, o Lietuva prisijungtų prie Vakarų pasaulio valstybių švietimo tradicijų, kuriose svarbiausiu brandos vertinimu tampa kelerių mokslo metų moksleivio pasiekimų vidurkis.

Kas keistųsi?

- Baigiamieji egzaminai sudarytų tik pusę viso „svorio“ norint gauti brandos atestatą, t.y. 50 procentų. Tuo metu 20 procentų būtų skiriama pažymių vidurkiams nuo 8 (pirmos gimnazinės) klasės, po 15 procentų sudarytų brandos darbas ir neformalus švietimas;
- Siūloma skaičiuoti moksleivių vidurkius nuo 8 klasės ir nustatyti pereinamąjį laikotarpį iki 2027-ųjų dėl to, kad vaikai ir tėvai priprastų prie sistemos, būtų spėta suvienodinti moksleivių vertinimą skirtingose mokyklose;
- Brandos vertinimas atsiejamas nuo stojimo į aukštąją mokyklą, – visi vertinimai pajungti absolvento brandai įvertinti. Brandos vertinimas apima visą bendrojo ugdymo eigą – formalų ir neformalų ugdymą(si). Ugdytinio brandos vertinimo aukščiausias įvertinimo balas yra 100 balų. Laikoma, kad ugdytinis yra pasiekęs brandą, kai jis surenka 60 balų. Brandos atestatas suteikia teisę tęsti mokslus aukštojoje mokykloje;
- Atestatas turėtų specialų priedą, kuriame atsispindėtų svarbiausi neformalaus ugdymo jaunuolio ar jaunuolės pasiekimai: sporto, dalykinės olimpiados ir kt;
- Aukštosios mokyklos įgytų teisę pačios nusistatyti stojimo kriterijus, taip „atsiejant“ stojimus nuo brandos egzaminų.

Siūlomą modelį ir motyvus 2021 m. spalio 7 d. pristatė Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas bei šešėlinės Vyriausybės premjeras Ramūnas Karbauskis ir šešėlinis švietimo, mokslo ir sporto ministras, Seimo narys, akademikas Eugenijus Jovaiša.

Spaudos konferencija: nuoroda

Projekto pristatymo skaidrės