„Lietuvos valstiečių žaliųjų frakcijos nuomone, teikiama Vyriausybės programa yra deklaratyvi ir stokoja konkretumo, jai trūksta vertybinio pagrindo. Matome daug ambicingų abstrakcijų, tačiau nepagrindžiama, kokiais būdais ir priemonėmis jų bus siekiama. “

LVŽS frakcijos seniūnė Aušrinė Norkienė: Vyriausybės programa valdantieji tolsta nuo šeimos

2020 12 11

Šiandien, gruodžio 11 d. Seime balsuojama dėl Vyriausybės programos. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija XVIII Vyriausybės programai nepritars. Motyvus frakcijos vardu posėdžių salėje išsakė frakcijos seniūnė Aušrinė Norkienė:

„Lietuvos valstiečių žaliųjų frakcijos nuomone, teikiama Vyriausybės programa yra deklaratyvi ir stokoja konkretumo, jai trūksta vertybinio pagrindo. Matome daug ambicingų abstrakcijų, tačiau nepagrindžiama, kokiais būdais ir priemonėmis jų bus siekiama.

Mus ypač neramina tai, kad programoje visiškai nėra tokios sąvokos kaip gerovės valstybė, išskyrus vienintelį sakinį, kuris kalba apie kolektyvinio saugumo garantijas, modernią kariuomenę ir efektyviai veikiančias viešojo saugumo institucijas. Apie gerovės valstybės modelį daugiau neužsimenama nė vienoje iš programoje įrašytų misijų.

Tad mums kyla klausimų, kiek atsakomybės už piliečių gerovę prisiims valstybė, kuris politinis prioritetas – konservatyvusis ar liberalusis – galiausiai bus pasirinktas.

Mus neramina, kad Vyriausybės programoje tolstama nuo tradicinių šeimos, bendruomenės vertybių, tautinės tapatybės puoselėjimo. Ypač pasigendame dėmesio šeimai, tai netgi atspindi skaičiai: šeima „valstiečių“ programoje buvo paminėta 170 kartų , aptariamoje – tik 45. Bendruomenes mes įvardijome 113-oje programos vietų, naujoji Vyriausybė – tik 43, ,,nevyriausybinės organizacijos” minimos atitinkamai 68 ir 25 kartus.

COVID-19 pandemijos kontekste būtų ypač naudinga Vyriausybės programoje matyti bent 10 esminių punktų iš 130 veiksmų plano, kurį ne kartą minėjo paskirtasis sveikatos apsaugos ministras ir kurio niekas iki šiol nematė. Mums sako – palaukite, bus atskiras kovos su COVID-19 planas.

Stebina ir tai, kad programoje vardijami darbai, kurie jau buvo įgyvendinami septynioliktosios Vyriausybės. Ypač po to, kai buvome taip kritikuojami O paveldosaugos srityje apskritai kone ištisai nukopijuota šiemet patvirtinta paveldosaugos koncepcija.

Netgi ypač kritikuota „valstiečių“ valstybinio banko, kaip strateginių investicijų fondo idėja, naujos Vyriausybės programoje virsta Nacionaliniu plėtros fondu.

Regionų politikoje daugiausia surašyti jau 2016–2020 m. kadencijos atlikti darbai. Regionų specializacija pervardinama kitaip – kiekvieno regiono individualaus augimo planu. Tačiau nesuprantame, kodėl nauja Vyriausybė nori mažinti regionų finansavimą iš ES šaltinių iki 25 proc., nors dabartinis įstatymas numato tokį finansavimą didinti iki 30 proc.

Vaiko pinigai, kuriuos dabar gauna daugiau nei pusė milijono Lietuvos vaikų ir kurių reikšmę ypač mažinant vaikų skurdą pažymėjo tarptautinės organizacijos, išlieka, tačiau atsiranda juos ribojančių sąlygų. Ar tai reiškia, kad kitąmet jų didinimas išliks paskutinis? Mūsų kadencijos metu jie išaugo dvigubai. Norėčiau pabrėžti, kad kova su skurdu buvo pasirinkta mūsų prioritetiniu tikslu. Biudžetinis socialinės politikos finansavimas 2016–2020 m. buvo padidintas apytiksliai 1 milijardu eurų, nė centu nepadidinus skolos.

Programoje perrašyta mūsų idėja – Kultūros paso plėtra. Tačiau ji – be aiškios perspektyvos, nors tai buvo viena iš labiausiai pasiteisinusių kultūros prieinamumą didinančių priemonių, kaip ir kultūros finansavimo decentralizavimas per regionų kultūros tarybas ar nemokamo muziejų lankymo programa, kurios dėka pernai muziejus nemokamai aplankė daugiau 400 tūkstančiai žmonių.

Tam tikrą programos rengėjų kompetencijos trūkumą rodo tai, kad dalis naujosios Vyriausybės programoje numatomų veiksmų jau yra padaryta.

Pavyzdžiui, ketinama kurti nacionalinę regionų plėtros programą, dėl kurios jau esame sutarę.

Planuojama kurti „socialinės politikos srities pokyčių analizės, prognozavimo, stebėsenos (įskaitant piniginės paramos lėšų panaudojimo efektyvumo) sistemą“, kurią jau sukūrė ministras Linas Kukuraitis ir kuri jau intensyviai naudojama.

Rengiamasi bausmių vykdymo sistemos reformai, kuri jau įvykdyta 2018–2020 m.

Įvertinusi tai, o taip pat ministrų atsakymus į klausimus komitetuose bei mūsų diskusiją su Premjere frakcijos posėdyje, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija, būdama didžiausia opozicijos frakcija, nesutinkame prisiimti atsakomybės už Vyriausybės keturių metų darbą ir priėmėme sprendimą nepalaikyti ir nepritarti Vyriausybės programai.