Siūloma, kad iš valstybės biudžeto lėšų būtų kompensuotos dėl laikinojo įstatymo taikymo neišmokėtos sumos asmenims, kurie gavo valstybines socialinio draudimo našlaičių pensijas, maitintojo netekimo pensijas, ištarnauto laiko pensijas, kompensacijas už ypatingas darbo sąlygas.

LVŽS frakcija: Seimui pasiūlyta 2021–2024 metais toliau kompensuoti socialines išmokas

2021 05 27

LVŽS frakcijos nariai Seimui siūlo 2021–2024 metais tęsti dar per 2009 metų krizę nurėžtų socialinių išmokų kompensavimą.

Tuo tikslu Seimo LVŽS frakcijos nariai teikia naujos redakcijos Valstybinių socialinio draudimo našlių ir našlaičių, maitintojo netekimo, ištarnauto laiko, valstybinių pensijų, kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas, rentų, kompensacinių išmokų, šalpos, slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinių kompensacijų dalinio kompensavimo įstatymo projektą.

Šiuo dokumentu siekiama nustatyti socialinių išmokų kompensavimą iki 2024 metų, kompensavimo dydį, išmokėjimo tvarką ir terminus.

Siūloma, kad iš valstybės biudžeto lėšų būtų kompensuotos dėl laikinojo įstatymo taikymo neišmokėtos sumos asmenims, kurie gavo valstybines socialinio draudimo našlaičių pensijas, maitintojo netekimo pensijas, ištarnauto laiko pensijas, kompensacijas už ypatingas darbo sąlygas.

Tai liestų ir tuos, kurie gavo valstybines pensijas (nukentėjusiųjų asmenų, mokslininkų, teisėjų, pareigūnų ir karių, pirmojo ir antrojo laipsnių valstybines pensijas, pareigūnų ir karių valstybines našlių ir našlaičių, nukentėjusiųjų asmenų valstybines našlių ir našlaičių, valstybines našlių ir našlaičių pensijas), valstybines socialinio draudimo našlių pensijas, tikslines kompensacijas, Prezidento rentą ir signataro rentą, kompensacines išmokas, šalpos kompensacijas ir sportininkų rentas.

Siūloma, kad kompensuojamoji suma būtų išmokama nuo 2021 metų rugpjūčio mėnesio iki 2024 metų rugpjūčio mėnesio nereikalaujant iš socialinių išmokų gavėjų prašymų, išskyrus atvejį, kai asmuo kompensavimo metu nebėra atitinkamos socialinės išmokos gavėjas. Tuomet pirmą kompensuojamąją sumą siūloma išmokėti iki 2021 m. gruodžio 31 d., jei asmuo iki 2021 m. spalio 31 d. išmoką administruojančiai įstaigai pateiks prašymą dėl kompensuojamosios sumos išmokėjimo, o likusios kompensuojamosios sumos būtų mokamos įstatyme numatytais terminais.

Socialinės išmokos buvo sumažintos pagal Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinąjį įstatymą, priimtą 2009 m. gruodžio 9 d.

Kompensavimo įstatymas numatė dalinį 10 procentų dydžio praradimų, susidariusių sumažinus socialines išmokas pagal laikinąjį įstatymą, kompensavimą 2020 metais, tačiau tolesnis kompensavimas nenustatytas.

2021 m. bendra kompensuojama suma sudarytų apie 9 mln. eurų, lėšoms administruoti – apie 0,14 mln. eurų.

Naujos redakcijos įstatymo projektą teikia LVŽS frakcijos nariai Laima Nagienė, Algirdas Stončaitis, Laima Mogenienė, Linas Kukuraitis, Rima Baškienė, Rimantė Šalaševičiūtė, Saulius Skvernelis, Tomas Tomilinas.