LVŽS šešėlinės Vyriausybės pareiškimas „Dėl Lietuvos Respublikos santykių su Kinijos Liaudies Respublika normalizavimo“

2022 01 07

LVŽS šešėlinė Vyriausybė,
▪ Remdamasi 1991 m. Komunikatu dėl diplomatinių santykių su Kinijos Liaudies Respublika užmezgimo, kuriame pabrėžiama, jog „Lietuvos Respublikos Vyriausybė pripažįsta Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybę kaip vienintelę teisėtą Kinijos ir Taivanio, kaip neatsiejamos Kinijos teritorijos, Vyriausybę. Lietuvos Respublikos Vyriausybė įsipareigoja neužmegzti ir neskatinti jokių oficialių santykių su Taivaniu“;
▪ Ne kartą perspėjusi Vyriausybę ir Seimo valdančiuosius dėl neprofesionaliai ir neracionaliai vykdomo „Taivaniečių atstovybės“ atidarymo Lietuvoje pasekmių Lietuvos ekonomikai;
▪ Reikšdama susirūpinimą dėl didelių sunkumų, su kuriais jau susiduria Lietuvos verslas Kinijos Liaudies Respublikoje ir perspėdama apie galimus milžiniškus Lietuvos bendrojo vidaus produkto nuostolius ir biudžeto praradimus bei katastrofišką poveikį ilgai ir atsakingai kurtam Lietuvos investicinio klimato įvaizdžiui;
▪ Atkreipdama dėmesį į tai, kad neatsakingą „Taivaniečių atstovybės“ atidarymą Lietuvoje nevienareikšmiškai įvertino Respublikos Prezidentas, politikai, politologai, ekonomistai ir verslo bendruomenė;

Kreipiasi į Lietuvos Respublikos Vyriausybę:
▪  Reikalauja ištaisyti savo klaidą pervadinant atstovybę taip, kaip ją vadina Vakarų šalyse – Taipėjaus misija arba atstovybe.
Įsipareigoja:
▪  Dabartinei Vyriausybei nepriėmus sprendimo, inicijuoti šį pakeitimą naujoje valdančiojoje daugumoje.

Kreipiasi į Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkę:
  Siūlo inicijuoti Rezoliucijos dėl Vienos Kinijos Politikos priėmimą artimiausiame Seimo posėdyje. Seimo rezoliucijos projektas pridedamas kaip šio Šešėlinės Vyriausybės pareiškimo priedas.
▪  Siūlo apsvarstyti santykių su Kinijos Liaudies Respublika normalizavimo galimybę parlamentinės diplomatijos būdu, deleguojant iniciatyvą Seimo vadovybei, Užsienio reikalų komitetui ar Tarpparlamentinių ryšių su Kinijos Liaudies Respublika grupei.