„Laisvės gynėjų dienos išvakarėse – eilinis, o gal ir net labai neeilinis valdančiųjų spjūvis į kiekvieno tikro lietuvio širdį.“

Jonas Jarutis. Kokią teisę valdantieji turi taip niekinti lietuvių kalbą?

2022 01 12

Laisvės gynėjų dienos išvakarėse – eilinis, o gal ir net labai neeilinis valdančiųjų spjūvis į kiekvieno tikro lietuvio širdį. Šįkart – dėl lietuvių kalbos. Po svarstymo už įstatymo projektą pasisakė 83, prieš – 29, susilaikė – 7 Seimo nariai. Tai nejaugi liko vos 36 lietuvių kalbą ginantys parlamentarai?

Ką apie tai pasakytų už Lietuvos laisvę, jos papročius ir kalbą galvas paguldę partizanai, laisvės gyvėjai, „Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos“ bendradarbiai, tremtiniai ir politiniai kaliniai, kankinti Lukiškėse ir sibiruose, žuvusieji sausio tryliktąją?..

Be galo skaudu ir gėda. Taip drastiškai buvo nusispjauta į kompetentingų kalbininkų, kalbos specialistų išaiškinimą, nekreipiama dėmesio į Lietuvos Sąjūdžio tarybos, Lietuvos laisvės kovos tarybos nuomonę – norima sugriauti lietuvių kalbos sistemą, o kartu ir išjudinti valstybingumo pamatus.

Juk neveltui Lietuvos Respublikos Konstitucijos preambulėje yra pasakyta, kad lietuvių tauta Konstituciją galėjo priimti „išsaugojusi savo dvasią, gimtąją kalbą, raštą ir papročius“, o 14 straipsnis aiškiai nurodo, kad valstybinė kalba yra lietuvių. Dabar valdantieji atvėrė kelią ne vienai nelietuviškai raidei, o davė startą nusistovėjusio raidyno griovimo darbams.

Savo rankomis griauname ir naikiname tai, ką mūsų tauta ilgai puoselėjo ir saugojo. Bandome prisitaikyti prie keliolikos ar keliasdešimties asmenų ambicijų, o ne saugome vieną archajiškiausių kalbų pasaulyje, užsienio specialistų studijuojamą kaip vieną iš mažiausiai pakitusių. Kokią teisę valdantieji turi taip niekinti lietuvių kalbą ir ją naikinti?

Blogiausia, kad įstatymo projektas ne tik siaurina valstybinės lietuvių kalbos vartojimo sritį ir grubiai pažeidžia jos konstitucinį statusą, bet netgi neišsprendžia nelietuviškų asmenvardžių rašybos problemų, ką realiai jis turėtų padaryti.