„Šalyje vyrauja ydinga pašalpų, o ne mokesčių tam tikroms asmenų grupėms mažinimo praktika, kurią būtina keisti.“

Jonas Jarutis: „Norint skatinti gimstamumą, turime skatinti ne pašalpų mokėjimo, o mokesčių mažinimo praktiką“

2024 06 20

Opozicinėje darbotvarkėje teikiamas Seimo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos nario, Seimo Pirmininko pavaduotojo Jono Jaručio parengtas Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 6 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3931 turėtų finansiškai paskatinti dirbančius tėvus susilaukti daugiau negu dviejų vaikų. Įstatymu siekiama suteikti daugiau lengvatų daugiavaikių šeimų tėvams (įtėviams), turintiems su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų – auginantiems 3 vaikus (įvaikius) tėvams (įtėviams) būtų taikoma 5 proc. GPM, taip pat siekiama praplėsti dabar galiojančias nuostatas, kas nelaikoma apmokestinamomis pajamomis, susijusiomis su darbo ar jų esmę atitinkančiais santykiais, pridedant sąlygą, kad jei tėvai (įtėviai) augina keturis ir daugiau vaikų (įvaikių) iki 18 metų, abu tėvai (įtėviai) atleidžiami nuo GPM prievolės, iki vyriausiam vaikui sukaks 18 metų.

„Šalyje vyrauja ydinga pašalpų, o ne mokesčių tam tikroms asmenų grupėms mažinimo praktika, kurią būtina keisti. Ekonomikos augimui daugiau teigiamos įtakos turi darbo rinkoje esantys ir mokesčius mokantys (net jei mokesčiai tam tikrai grupei asmenų būtų sumažinti), o ne vien valstybės pašalpų dėka išsilaikantys piliečiai“, – įsitikinęs J. Jarutis. 

Taip būtų prisidedama ne tik prie gimstamumo skatinimo, šeimų pajamų didinimo, bet ir rodomas teigiamas pavyzdys, kad dėmesys yra kreipiamas ne tik į labiausiai socialiai pažeidžiamas šeimas, bet ir į tas, kurios yra tvarkingos, atsakingos, moka mokesčius, tačiau neturi galimybių pretenduoti į valstybės pagalbą kitu būdu.

Nuo Lietuvos nepriklausomybės pradžios gimstamumas šalyje sumažėjo daugiau negu dvigubai: 1990  m. suminis gimstamumas siekė 2,1, o 2022 m. nukrito iki 1,27. Tuo tarpu palankiausia demografinė padėtis yra tada, kai užtikrinamas optimalus gimstamumo lygis – statistiškai kiekvienoje šeimoje turėtų augti ne mažiau kaip 2 vaikai. Mūsų šalyje gimsta labai mažai trečiųjų ir ketvirtųjų vaikų šeimoje. Demografai pastebi, kad susilaukiamų vaikų skaičius mažėja dėl to, jog susiduriama su kliūtimis, nepriklausančiomis nuo susilaukti vaikų norinčių asmenų ketinimų (t. y. finansinės situacijos, valstybinės šeimos politikos, gerovės valstybės politikos formavimo).