„Prašau Jūsų Vilniaus NATO viršūnių susitikime parodyti įkvepiančią lyderystę ir paraginti visas NATO sąjungininkes sutarti dėl aiškios Ukrainos narystės NATO perspektyvos.“

Giedrius Surplys. Viešas prašymas JAV prezidentui prieš Vilniaus NATO viršūnių susitikimą

2023 07 04

Gerbiamas prezidente Bidenai,

Sveikinu Jus su JAV Nepriklausomybės diena!

Rašau Jums iš 700 metų jubiliejų švenčiančio Vilniaus, kuris gimė iš svajonės apie laisvą ir stiprią, savitą ir atvirą valstybę. Rašau iš sostinės, kuri patyrė skausmingų istorijos ir geopolitikos audrų ir kurioje netrukus prasidės istorinis NATO viršūnių susitikimas.

Kreipiuosi į Jus, kaip į laisvojo pasaulio lyderį, kuris, Putinui užpuolus Ukrainą, sutelkė Ameriką nenutrūkstamai teikti gyvybiškai svarbią pagalbą ukrainiečiams ir padrąsino demokratiją gerbiančias šalis netylėti brutalaus nusikaltimo prieš tarptautinę teisę ir žmoniją akivaizdoje.

Ryžtingos ir dosnios JAV piliečių paramos dėka Ukraina atsilaikė ir, galiausiai, nugalės kovoje už savo žemę, savo laisvę ir savo euroatlantinę svajonę. Dar daugiau, su mūsų visų pagalba ukrainiečiai apgins taiką, demokratiją ir tarptautinę tvarką visoje Europoje. Šio tikėjimo vedami, milijardai pasaulio gyventojų aukoja Ukrainai, priglobia nuo karo bėgančius jos piliečius ir meldžiasi už šią drąsią ir tvirtą šalį, Europos gynėją.

Jūsų ekscelencija prezidente Bidenai,

Kai 2022 m. vasario 24 d. Putino smogikai įsiveržė į Ukrainą, daugelis Europos valstybių pasijuto nesaugios, daugelis žmonių, ypač tų, kurie dar prisimena Sovietų okupaciją, buvo įbauginti. Šioje pasaulio dalyje, netoli Ukrainos sienų, visi ne tik suprantame, bet ir jaučiame savo oda, kad ukrainiečiai guldo galvas ne tik už savo, bet ir už Lietuvos, Lenkijos, Vokietijos, visos Europos nepriklausomybę.

Todėl prašau Jūsų Vilniaus NATO viršūnių susitikime parodyti įkvepiančią lyderystę ir paraginti visas NATO sąjungininkes sutarti dėl aiškios Ukrainos narystės NATO perspektyvos. Suraskime formuluotę, kuri Ukrainos žmonėms pasiųstų žinią, kad NATO jau traktuoja juos, kaip šeimos narius, bet iki pilnos narystės dar liko keletas formalumų, ir juos būtinai reikės išpildyti.

Kelias iki pilnos NATO narystės gali užtrukti. Ukraina supranta, kad pirmiausia, su mūsų visų pagalba, ji privalės laimėti karą, tačiau žinia, kad NATO narystė yra nebesustabdomas procesas, suteiks Ukrainos valdžiai, kariams ir kiekvienam gyventojui papildomų jėgų kovojant dėl pergalės.

Aiškus signalas, kad NATO jau mato Ukrainą, kaip neišvengiamą Aljanso sąjungininkę netolimoje ateityje, pasiųs demoralizuojantį signalą Putinui, kad jo kova pralaimėta. Akivaizdu, kad Putino agresija prieš Ukrainą davė visiškai priešingą efektą jo kėslams. Ukraina atsilaikė ir, galiausiai, nugalės, Rusijos minkštoji galia pasaulyje yra sunaikinta, NATO pademonstravo vienybę ir ryžtą, Suomija ir Švedija nusprendė prisijungti prie NATO, o Putino režimo tvirtovė Rusijos viduje ima byrėti. Tad suteikus Ukrainai aiškią narystės NATO perspektyvą, Putinas, kuris argumentavo Ukrainos užpuolimą siekiu nustumti NATO tolyn nuo Rusijos sienų, nebeteks jokios motyvacijos tęsti beprasmišką karą. Jo demagoginis žaidimas bus baigtas. Jis taps nelaimėliu rusų akyse. Ir Europa galės užsiimti tvarios taikos paieškomis.

Jūsų ekscelencija Prezidente,

Nuo II Pasaulinio karo pabaigos JAV yra Europos saugumo garantas. Tūkstančiai Amerikos sūnų ir dukterų tarnauja Europoje, o milijonai JAV dirbančiųjų moka mokesčius tam, kad Senajame Kontinente nebesikartotų karai. Pilnai suprantu pagrįstą amerikiečių lūkestį, kad vieną dieną Europos šalių kariuomenės turėtų sustiprėti tiek, kad JAV galėtų daugiau išteklių skirti savo iššūkiams spręsti. Prašau Jūsų įvertinti tai, kad nuo 2022 m. Europoje radosi kelių šimtų tūkstančių karių kariuomenė ginkluota moderniausiais pasaulio ginklais ir įrodinėjanti pasauliui, kad įmanoma nugalėti Rusiją. Tai – Ukrainos kariuomenė.

Pakvietus Ukrainą į NATO, ši mūšiuose su rusais išbandyta kariuomenė gali įsitvirtini kaip pagrindinis saugumo garantas NATO rytiniame flange, kas ilgainiui leistų Jums sugrąžinti daugiau JAV karių namo.

Todėl prašau Jūsų Vilniaus NATO viršūnių susitikime įkvėpti visus sąjungininkus žengti istorinį žingsnį ir suteikti drąsiai, tvirtai ir daug iškentusiai Ukrainai teisę tapti NATO nare, NATO saugumo donore.

Ačiū!