Vos sužinojęs apie planuojamą ES paramą, B. Ropė ne kartą viešai ragino Lietuvos vyriausybę surasti nacionaliniame biudžete 21 mln. eurų ir prisidėti prie ES paramos visa leidžiama apimtimi – 200 proc.

Europos Parlamento narys Bronis Ropė: ši Vyriausybė Lietuvos pieno gamintojus įkainojo nuliu eurų

2023 07 25

Europos Komisija 2023 m. liepos 14 d. patvirtino skubią 10,66 mln. eurų ES finansinę paramą Lietuvos žemės ūkio sektoriams, patyrusiems konkrečių problemų, darančių poveikį žemės ūkio produktų gamintojų ekonominiam gyvybingumui.

Lietuvos žemės ūkio ministerija parengė taisyklių projektą, pagal kurį pieno gamintojams iš minėto paketo atiteks 8,86 mln. Eur parama. Valstybės narės galėtų prie ES lėšų prisidėti nacionaline parama iki 200 proc.

Vos sužinojęs apie planuojamą ES paramą, B. Ropė ne kartą viešai ragino Lietuvos vyriausybę surasti nacionaliniame biudžete 21 mln. eurų ir prisidėti prie ES paramos visa leidžiama apimtimi – 200 proc.

Remiantis LR Seimo interneto svetainėje viešai skelbiamu paramos paskirstymo taisyklių projekto tekstu, akivaizdu: abejonių kelia ne tik planuojamas paramos paskirstymas, dėl kurio paramos galimai negaus pirmiausiai ekologiško pieno gamintojai. Didžiausią nusivylimą dabartinės valdžios požiūriu į žemdirbį kelia vyriausybės ketinimas prie šios paramos neprisidėti nei vienu euru, nors Europos Komisija leistų prisidėti net 21 mln. eurų.

Reaguodamas į Lietuvos pieno gamintojų asociacijos kreipimąsi, Bronis Ropė laišku kreipėsi į ES komisarą, atsakingą už žemės ūkį, prašydamas įvertinti, ar Lietuvos vyriausybės užmačios nepažeidžia ES reglamento Nr. 2023/1465 1 straipsnio 3 punkto, kur teigiama, kad paramos priemonės turi būti taikomos remiantis objektyviais ir nediskriminaciniais kriterijais, bei pasidomėti, kodėl Lietuvoje ignoruojamas minėto reglamento 2 straipsnio 4 punktas dėl leistino valstybės narės nacionalinio prisidėjimo iki 200 proc.