„Palaikau BŽŪP peržiūrėjimą, nes, manau, jog turime siekti įgyvendinti tokią politiką, kuri atlieptų ūkininkų lūkesčius.“

Europarlamentaras Bronis Ropė: „Parlamentas ragina mažinti ūkininkų administracinę naštą“

2024 04 25

Atsižvelgdami į ūkininkų nuogąstavimus dėl ES bendrosios žemės ūkio politikos reikalavimų, EP nariai peržiūrėjo šiuo metu galiojančias taisykles ir nusprendė jas taisyti. Europos Parlamento sprendimas liečia Europos Komisijos pasiūlytą BŽŪP supaprastinimo paketą, kuriame be kita ko ir GAAB 6, 7, 8 standartų peržiūra bei administracinės naštos mažinimas ūkiams.

„Palaikau BŽŪP peržiūrėjimą, nes, manau, jog turime siekti įgyvendinti tokią politiką, kuri atlieptų ūkininkų lūkesčius. Neteisinga, kad ūkininkai šiandien yra apkrauti pertekline administracine našta. Svarbu ir tai, kad šalims narėms bus suteikiama daugiau lankstumo, įgyvendinant BŽŪP standartų išimtis, kai, pavyzdžiui, derlius nukenčia nuo ekstremalių oro sąlygų“, – teigia europarlamentaras Bronis Ropė.

Už tai, kad ES BŽŪP politikos reikalavimai būtų pataisyti, balsavo net 425 parlamentarai, 130 balsavo prieš ir 33 susilaikė.

„Europos Parlamentas pritarė Komisijos siūlymui sušvelninti reikalavimą dėl daugiamečių žolynų plotų. O tai reiškia, kad ūkininkai nebus įpareigoti verstis per galvą ir smarkiai mažinti dirbamos žemės plotus, jog tokių žolynų plotai nesumažėtų daugiau nei 5 proc., lyginant su 2018 m.“, – pridūrė B. Ropė.

Supaprastintos nuostatos turėtų būti pradėtos taikyti dar šiemet – beliko, kad tam pritartų ES žemės ūkio ministrų taryba, jau ateinantį pirmadienį besirenkanti į posėdį Liuksemburge. „Viliuosi, kad Lietuvos žemės ūkio ministras tvirtai stovės Lietuvos žemdirbių pusėje ir palaikys Europos Parlamente priimtą poziciją“, – teigia B. Ropė.

Jau kitą savaitę valstybių narių Žemės ūkio ministrai susirinks į Žemės ūkio ir žuvininkystės tarybos posėdį, kuriame bus tariamasi, kaip spręsti problemas žemės ūkio sektoriuje. Taryba itin daug dėmesio skirs priemonėms, kurios buvo pasiūlytos arba kurių jau imtasi ir kuriomis siekiama supaprastinti bendrą žemės ūkio politiką (BŽŪP) ir stiprinti ūkininkų padėtį maisto tiekimo grandinėje.

„Tikiuosi, kad mūsų šalies Žemės ūkio ministras tinkamai atstovaus šalies ūkininkų interesus ir gebės jiems išderėti kuo palankesnes sąlygas“, – sakė parlamentaras.