„LVŽS tikslas ‒ sukurti stabilią ekonominę bei socialinę padėtį Kupiškio rajone.“

Eglė Blaževičienė apie planuojamus darbus Kupiškyje

2023 09 04

Ko sieksiu, eidama merės pareigas? Čia svarbiausi dalykai, kuriuos pradėsiu įgyvendinti iš karto:

Atsakingas lėšų investavimas.
Kalbėdami apie rajono biudžetą ir ES fondų lėšas, politikai dažnai naudoja žodžius „lėšų įsisavinimas“. Savo programoje pabrėžiu, kad svarbu ne įsisavinimas, o investavimas. Kiekvienas euras turi būti panaudotas skaidriai ir pasitarnauti infrastuktūros bei gyventojų gerovės augimui, o ne tapti interesų grupių pasipelnymo šaltiniu. Taikysime nulinę toleranciją korupcijai.

Stipri sveikatos apsauga ir išvystyta ligų prevencija.
Prioritetas – dirbančių gydytojų išlaikymas rajone ir naujų pritraukimas, užtikrinant jiems finansines ir socialines sąlygas dirbti ir gyventi mūsų krašte. Sieksime ne tik išlaikyti esamas gydymo įstaigas, bet ir užtikrinti sveikatos priežiūros paslaugų plėtrą, prevencinių ligų programų vykdymą. Tikslas – sudaryti sąlygas gyventojams visapusiškai rūpintis savo sveikata.

Švietimo prieinamumas, mokinių saugumas.
Turime užtikrinti, kad mokyklose netrūktų kompetentingų specialistų, kad galėtume moksleiviams sukurti saugią ir patrauklią aplinką, atsakingai spręsti šiandien kylančias narkotikų ir kitų priklausomybių problemas. Taip pat svarbu užtikrinti ikimokyklinio ugdymo įstaigų tinklą, kad netrūktų vietų darželinukams, taip pat – kad vaikams būtų garantuotas saugumas ir kompetentingas ugdymas.

Paslaugų teikimo svarba bendruomenės saugumui ir gerovei.
Bendradarbiausime su seniūnijomis ir kitomis savivaldybei pavaldžiomis įstaigomis, padedant joms atliepti gyventojų poreikius, kuriant saugią ir tarnaujančią žmogui aplinką. Sieksime, kad kupiškėnai ištisus metus galėtų naudotis visuomeniniu transportu. Steigsime saugias laisvalaikio ir kultūros zonas jaunimui, šeimoms bei senjorams. Kursime tvarią aplinką žmogui, saugodami gamtą ir istorinį paveldą.

IŠMOKOME NEŽADĖTI TUŠČIAI

Kupiškio kraštas turi gilias kultūrines tradicijas, jis yra patrauklus vystyti turizmui, unikalus savo mariomis, turintis perspektyvią švietimo sistemą ir darbuotojų rengimo bazę – profesinio mokymo įstaigą. LVŽS tikslas – sukurti stabilią ekonominę bei socialinę padėtį Kupiškio rajone. Drauge puoselėti darnią plėtrą ir pilietišką visuomenę. Mes jau išmokome nežadėti bet ko. Padarysime tai, ką planuojame:
• Kiekvienam gimusiam rajono vaikui didinsime išmoką iki 500 eurų.
• Kiekvienam rajono pirmokui dovanosime didesnį pagrindinių mokyklos reikmenų krepšelį.
• Atnaujinsime, o kur nėra – įrengsime daugiau vaikų žaidimų aikštelių.
• Skirsime didesnį dėmesį žvyrkelių tvarkymui ir jų asfaltavimui, gatvių kapitaliniam remontui Kupiškio rajone ir mieste.
• Garantuosime papildomą finansavimą Kupiškio ligoninei ir jos, kaip pilnavertės gydymo įstaigos, funkcionavimą.
• Kupiškio ligoninės fizinės ir ambulatorinės reabilitacijos skyriuje, dėl didelio pacientų skaičiaus, padidinsime darbuotojų skaičių, kad paslaugos būtų suteiktos greičiau.
• Užtikrinsime slaugos ir medicinos paslaugų prieinamumą kaimiškųjų vietovių gyventojams.
• Finansiškai dar labiau skatinsime atvykti dirbti jaunuosius gydytojus, užtikrinsime gyvenamąjį plotą bei apmokėsime gydytojų rezidentų studijas, jeigu jie dirbs Kupiškyje.
• Gerinsime kompleksines sveikatos priežiūros paslaugas senyvo amžiaus žmonėms, asmenims su negalia, skatinsime profilaktines paslaugas ir paslaugų teikimą namuose.
• Organizuosime žmonių su negalia savalaikį pavėžėjimą pas gydytojus.
• Investuosime į infrastruktūros pritaikymą žmonės, turintiems judėjimo negalią.
• Iki 1500 Eur didinsime paramą individualių nuotekų valymo įrenginių statybai Kupiškio rajone.
• Atsižvelgdami į gyventojų prašymus ir pasitelkdami ES paramą, užtikrinsime centralizuoto vandens tiekimo tinklų plėtrą ir gerinsime vandens kokybę.
• Užtikrinsime visuomeninių ir gyvenamųjų namų šiltinimo bei renovacijos tęstinumą.
• Skatinsime visuomenę rinktis atsinaujinančius energijos šaltinius.
• Siekdami užtikrinti gyventojų saugumą, plėsime miesto ir rajono gyvenviečių stebėjimo kamerų tinklą.
• Plėsime ir modernizuosime gatvių apšvietimą mieste ir rajone, įdiegsime naujas gatvių apšvietimui skirtas technologijas, pritaikant saulės baterijas. Saulės energijos baterijų apšvietimą įrengsime kapinėse, Uošvės liežuvio pusiasalyje.

• Sudarysime ilgalaikį planą ir įrengsime, atnaujinsime apšvietimą:
Terpeikių k ., Skverbų k., Čečelių k.
(Subačiaus seniūnijoje);
Žaidelių k., Girsteikių k., Bakšėnų k.
(Alizavos seniūnijoje);
Gindvilių k., Daršiškių k, Paberžių k.
(Kupiškio seniūnijoje);
Kandrėnų k., Tatkonių k.
(Skapiškio seniūnijoje);
Bugailiškių k., Butėnų k., Pelyšių k.
(Šimonių seniūnijoje);
Karaliūnų k., Žvėrių k.
(Noriūnų seniūnijoje).

• Užtikrinsime automobilių stovėjimo aikštelių prie daugiabučių namų atnaujinimą ir naujų aikštelių įrengimą Kupiškio rajone.
• Kupiškio rajone plėsime dviračių takų tinklą.
• Atnaujinsime ir plėsime poilsiaviečių tinklą prie Kupiškio marių ir kitose patraukliose rajono vietovėse.
• Užtikrinsime seniūnijų materialinės bazės stiprinimą.
• Pritrauksime investicijas Plundakų, Pašepečio, Pyragių bei kitų sodininkų bendrijų keliams.
• Įrengsime pėsčiųjų taką Krasnavos gatvėje (Nuo Kraštiečių mikrorajono iki sodų).
• Įrengsime pėsčiųjų taką iki Paketurių gyvenvietės.
• Įrengsime apžvalgos aikštelę (išskirtinį tiltą) prie Kupiškio marių.
• Įrengsime saugias perėjas gatvėse, kuriose pėstiesiems nėra saugu kirsti sankryžą (pvz. prie Kupiškio bažnyčios ir nuo bažnyčios iki parduotuvės „Norfa“).

• Kasmet skirsime lėšų miesto ir kaimo bendruomenių iniciatyvoms skatinti.
• Teiksime pagalbą projektų rašymui, miesto, kaimo bendruomenėms ir kitoms nevyriausybinėms organizacijoms, tam paskiriant specialistą iš savivaldybės Bendruomenių ir žemės ūkio skyriaus.
• Užtikrinsime finansavimą rajono švietimo įstaigų, mokyklų ir darželių vidaus atnaujinimo darbams bei kitoms būtinoms reikmėms.
• Atnaujinsime mokinių pavėžėjimo („geltonųjų autobusiukų“) parką.
• Profesionaliai sustiprinsime darbą su socialinės rizikos šeimomis, skirsime pakankamai lėšų socialinių darbuotojų transporto išlaikymui ir užtikrinsime vaiko teisių apsaugą, diegsime glaudesnį socialinių darbuotojų bendradarbiavimą su šeimomis, kurioms reikia pagalbos.
• Pasirūpinsime naujuoju viešojo transporto maršrutu, kad nors vieną dieną per savaitę (pvz. trečiadienį) Kupiškio miesto gyventojai, neturintys savo automobilio, galėtų nuvykti į Senąsias ir Naująsias Kupiškio kapines, autobusų stotį ir turgų, • Kupiškio ligoninę bei į Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centrą.
• Pasirūpinsime, kad iš labiausiai nutolusių Kupiškio rajono kaimų gyventojai būtų pavėžėjami apsipirkti į Kupiškio miestą, aplankant Kupiškio turgų ar prekybos centrus.
• Mokyklose didinsime būrelių pasiūlą.
• Didinsime finansavimą masinio sporto ir sveikatingumo renginiams ir infrastruktūrai.
• Kiekvienoje seniūnijoje sporto organizatoriams padidinsime atlyginimus ir stiprinsime materialinę bazę.
• Įrengsime ledo čiuožyklą Kupiškio mieste – buvusių kareivinių teritorijoje.
• Skatinsime jaunuosius švietimo projektų nugalėtojus, sportininkus, sporto mėgėjus, garsinančius Kupiškio vardą.
• Pasitelkiant vietos verslininkus, ūkininkus, įmones, sukursime sporto rėmimo fondą, iš kurio bus skatinami sportininkai.
Stiprinsime ir užtikrinsime kultūros įstaigų materialinę bazę.

• Sukursime atskirą finansavimo modelį kultūros darbuotojų kvalifikacijos kėlimui.
• Skatinsime Kupiškio krašto paveldo puoselėjimą ir jo atsakingą naudojimą, tobulinsime Adomo Petrausko muziejaus ir Uoginių amatų centro veiklą, restauruosime Šmidto malūną.
• Užtikrinsime Palėvenės dominikonų vienuolyno restauravimo tęstinumą.
• Užtikrinsime reikiamą finansavimą ir metodinę paramą Adomynės kaimui – kaip vienintelei bendruomenei puoselėjančiai tradicinį Adomynės dvaro paveldą.
• Diegsime priemones smulkiojo ir vidutinio verslo skatinimui, aktyviai bendradarbiausime su verslu ir ūkininkais.

Tai tik dalis darbų, kuriuos norime padaryti. Apie konkrečius darbus Jūsų seniūnijoje mielai pasakosime mūsų susitikimuose. .