„Eglė rūpinosi, kad peticiją, kuria pasiekėme ES institucijas, pasirašytų kuo daugiau Lietuvos gyventojų.“

Bronis Ropė. Mums pavyko išsaugoti daugiau nei 2 mlrd. eurų ES fondų lėšų ir prie to prisidėjo Eglė Blaževičienė

2023 09 26

Atskirtis tarp Vilniaus ir kitų regionų išlieka didelė, o kai kuriose savivaldybėse atotrūkis tarp vidutinio darbo užmokesčio siekia net 577 eurus. Didelis nedarbo lygis dar labiau pagilina socialinę ir finansinę atskirtį tarp tų žmonių, kurie gyvena Vilniuje ir kituose šalies regionuose.

Kadangi Vilnius gerokai lenkia likusias Lietuvos savivaldybes pagal vienam gyventojui tenkantį BVP ir ši statistika gerokai iškreipia bendrą visos Lietuvos BVP statistiką Europos Sąjungos kontekste, kilo grėsmė, kad 2021–2027 m. finansiniu laikotarpiu ES parama Lietuvai ženkliai sumažės. Matydami šią grėsmę, mes, LVŽS nariai, dar praėjusioje kadencijoje pasiekėme, kad Lietuva ES būtų traktuojama ne kaip vienas, o kaip du atskiri statistiniai regionai – Sostinės regionas (Vilniaus apskritis, 130 proc. ES BVP vidurkio) bei Vidurio ir Vakarų Lietuvos regionas (likusios 9 apskritys, 70 proc. ES BVP vidurkio). Tokiu būdu 2021–2027 m. laikotarpiu Lietuvai teks ne 4 mlrd. eurų ES Sanglaudos fondo investicijų, kaip būtų buvę nieko nedarant, o 6,4 mlrd. eurų. Tai reiškia, kad į Lietuvos regionus atkeliaus gerokai didesnė, nei būtų atkeliavusi, ES parama.

Šalys, turinčios žemesnį už 75 proc. ES BVP vidurkio gali pretenduoti gauti didesnę sumą lėšų iš europinių lėšų. Turtingesni regionai gauna mažesnį finansavimą iš Sanglaudos pinigų ir privalo prisidėti prie projektų įgyvendinimo, skiriant savo dalį lėšų. Padalinus Lietuvą į du regionus, pavyko išsaugoti net 2 mlrd. eurų. Tai, kad padalinus regionus būtų galima gauti didesnį finansavimą, užtruko net trejus metus, tačiau pavyko spėti į 2021–2027 m. ES fondų lėšų etapą. Visgi čia dar nebuvo pabaiga. Jau ši konservatorių-liberalų Vyriausybė bandė nuo regionams skirtų pinigų paimti 15 proc. ir 700 mln. eurų atiduoti ir taip milžiniškas lėšas gaunančiam Vilniui. Vieninteliai „valstiečiai“ tam prieštaravo. Jokia kita partija nepajudino nė piršto. Mūsų partijos žmonės parengė peticiją, kuria argumentuotai prieštaravo tokiems Vyriausybės ketinimams.

Žmonėms apie tai niekas nepasakoja, nes žiniasklaida – ne mūsų pusėje. Tačiau visi turi žinoti, kad LVŽS komanda, tarp jų – ir Eglė Blaževičienė – darė viską, kad šie pinigai atitektų Lietuvai, ypač – nuo Vilniaus nutolusiems regionams, tarp jų – ir Kupiškiui. Eglė rūpinosi, kad peticiją, kuria pasiekėme ES institucijas, pasirašytų kuo daugiau Lietuvos gyventojų. Regionams pavyko išsaugoti pusę norimos sumos, t.y. 350 mln. eurų, taip nusprendė ES. Eglė kuravo Kupiškio rajoną, apie tai kalbėjosi su žmonėmis, rinko peticijai parašus. Nei buvęs Kupiškio meras, nei kitų partijų atstovai savivaldybės taryboje tuo visiškai nesirūpino ir tai yra didelis argumentas, kuris rodo, už ką turite balsuoti mero rinkimuose. Kupiškį pasieks didesnės lėšos, kurios galės būti skirtos keliams, ligoninei, mokykloms tvarkyti, galės būti skirtos kitoms reikmėms, kurios gerins kupiškėnų ger. Jūs galite didžiuotis, kad tokie politikai, kaip Eglė, dirba Jūsų krašte. Mero rinkimuose balsuokite už Eglę Blaževičienę, ji – labai aktyvi, o svarbiausia – mylinti savo tėviškę ir čia gyvenančius žmones. Jūsų ji niekada nenuvils!