„Tikiuosi, kad teismas priims teisingą sprendimą ir sustabdys šios kadencijos valdančiųjų buldozerį, kuris naikina visus lietuvybės pamatus.“

Aušrinė Norkienė. Lietuvių kalbos išdavystė

2022 09 14

Trečiadienį Seime rengiamas iškilmingas valstybinės lietuvių kalbos statuso 100-mečio minėjimas. Jį organizuoja Valstybinė lietuvių kalbos komisija (VLKK) bei Seimo Švietimo ir mokslo komitetas.

1922 metų rugpjūčio 1 dieną Steigiamojo Seimo priimtoje pirmojoje Lietuvos Valstybės Konstitucijoje pirmą kartą istorijoje lietuvių kalba paskelbta valstybine. Nuo šios dienos gimtoji, o ne svetima kalba tapo valstybine.

O ką daro valdantieji laisvoje Lietuvoje? Praėjusioje sesijoje Seime priėmė gėdingą nutarimą, kuris, manome, yra pavojingas Lietuvos valstybinės kalbos likimui. Todėl buvome priversti dėl X, Q ir W raidžių kreiptis į Konstitucinį teismą. Dėl lietuvių kalbos daug kartų ir labai aiškiai Konstitucinis Teismas pasisakė, kad asmenvardžių užrašymas tapatybės dokumentuose nelietuvių kalba reikštų, pirma, valstybinės kalbos statuso, nustatyto Konstitucijos keturioliktame straipsnyje, paneigimą, antra, piliečių lygybės įstatymui principo, nustatyto Konstitucijos dvidešimt devintame straipsnyje, paneigimą.

Nė viena save gerbianti pasaulio valstybė – Jungtinė Karalystė, Jungtinės Amerikos Valstijos, Vokietija, Prancūzija, Italija ir kitos – neleidžia tapatybės dokumentuose rašyti kitaip nei valstybine kalba.

Tikiuosi, kad teismas priims teisingą sprendimą ir sustabdys šios kadencijos valdančiųjų buldozerį, kuris naikina visus lietuvybės pamatus. Norėdami spręsti tik individualias problemas ir jas iškelti aukščiau valstybinės kalbos, einama buldozeriu per pamatinę mūsų tautos vertybę, valstybinę kalbą.

Mes manome, kad tai tiesiog lietuvių kalbos ir mūsų visų išdavystė.