„Europos Parlamente nepalaikysiu jokių siūlymų jungtis prie tarptautinių konvencijų, griaunančių tradicinės šeimos sampratą, o apsispręsdama dėl priimamų teisės aktų vadovausiuosi tradicinės šeimos ir vaiko gerovės principais.“

Aušrinė Norkienė. Europoje – už tradicinę šeimą

2024 05 27

Šiandien dauguma suprantame, kad pagarba žmogui, nesvarbu, koks jis bebūtų, turi išlikti. Tačiau negali būti ideologijų, kurios kėsintųsi į kertines vertybes, kurių pagrindu išliko tautos. Tradicinė šeima yra viena esminių mano nuostatų.

Pastaraisiais metais stovime ant svarbių vertybinių pasirinkimų slenksčio. Tik nuo mūsų visų priklauso, kaip Europa ir Lietuva vystysis toliau. Mes spręsime, kokį kursą pasirinks Europos Sąjunga: ar rems ir stiprins šeimą, kurią sudaro vyras, moteris ir jų vaikai, ar bus pakeista šeimos samprata taip, kad ji apimtų ir tos pačios lyties poras.

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos programoje, skirtoje EP rinkimams, pabrėžiame, kad tradicinė šeima – ES išlikimo pamatas. Valstybėms narėms turi būti palikta teisė konstituciškai apsibrėžti, kas yra šeima. Daugumos balsais negali būti primetama valia visoms šalims vienodai traktuoti, kas yra šeima. Tai turi likti valstybių savarankiško apsisprendimo teise.

Europos Parlamente nepalaikysiu jokių siūlymų jungtis prie tarptautinių konvencijų, griaunančių tradicinės šeimos sampratą, o apsispręsdama dėl priimamų teisės aktų vadovausiuosi tradicinės šeimos ir vaiko gerovės principais.

Europa sensta dėl ilgėjančios gyvenimo trukmės ir mažo gimstamumo. Demografinę krizę ir darbo jėgos stygiaus problemą turėsime spręsti gimstamumo skatinimu ir nuoseklia šeimos stiprinimo politika europiniu mastu, užuot atvėrę sienas masinei imigracijai. ES mastu turi būti priimtos ir vykdomos ilgalaikės programos šeimoms stiprinti.

Remdamasi Europos Parlamento rezoliucija „Kelias į socialinę Europą: 2 metai po Porto“, sieksiu užtikrinti kuo geresnes sąlygas vaikams ir jaunimui į nemokamą ir kokybišką išsilavinimą. Noriu, kad kuo daugiau mūsų jaunų žmonių galėtų studijuoti ir semtis patirties ES, grįžtų į Lietuvą ir įgytą patirtį sėkmingai taikytų kurdami ateitį savo gimtajame krašte. Ieškosiu būdų, kad kuo daugiau jaunimo pasinaudotų ES jaunimui skirtomis programomis „Erasmus+“, „DiscoverEU“ ir kt., o ES užtikrintų didesnį šių programų finansavimą.

Senjorai ir neįgalieji – gerbiami visuomenės nariai. Sieksime jiems sudaryti sąlygas per europinius fondus mokytis visą gyvenimą, keliauti, o bendrais pirkimais mažinti vaistų kainas.