„Paprastai tariant - pavyko užkirsti kelią ligoninių, savivaldybės įmonių direktoriams ir pavaldiniams agituoti balsuoti už partijas rinkimų metu.“

Arvydas Nekrošius. Valstybinių įstaigų vadovai negalės agituoti už partijas rinkimų metu

2022 06 23

Šiandien Seime balsavome dėl naujo Rinkimų kodekso. Valdantieji ėmėsi keisti įvairias nuostatas patogindami sau būsimus rinkimus.

Mums pavyko į kodeksą įtraukti tokį punktą: “Valstybės, savivaldybės ir Europos Sąjungos institucijų, įstaigų ar organizacijų arba organų, taip pat verslo, komercijos bei kitų privačių įstaigų ar įmonių darbuotojams draudžiama vykdyti rinkimų agitaciją tose institucijose, įstaigose, organizacijose arba organuose ar įmonėse nustatytu oficialiu darbo laiku, išskyrus atvejus, kai rinkimų agitacija vykdoma darbuotojų atostogų metu”.

Paprastai tariant - pavyko užkirsti kelią ligoninių, savivaldybės įmonių direktoriams ir pavaldiniams agituoti balsuoti už partijas rinkimų metu. Manau, tai pagerins situaciją ir įves daugiau skaidrumo.

Priimtas Rinkimų kodeksas į vieną sujungia šiuo metu atskirus Seimo, Prezidento, Europos Parlamento, Savivaldybių tarybų rinkimų, Vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymus.

Naujasis Rinkimų kodeksas nustatys šių rinkimų Seimo, prezidento, savivaldybių tarybų, savivaldybių merų rinkimų ir rinkimų į Europos Parlamentą, rinkimų politinių kampanijų finansavimo tvarką, Vyriausiosios rinkimų komisijos, kitų rinkimų komisijų darbo organizavimą.