Ne iš gero gyvenimo žmogus anksčiau laiko eina į pensiją

Algimantas Dumbrava. Saugesnė senatvės pensija

2020 08 25

Baigiantis Seimo pavasario sesijai buvo priimtos, mano nuomone, svarbios Valstybinio socialinio draudimo pensijų įstatymo pataisos, numatančios tam tikras išimtis išankstinių pensijų gavėjams, turintiems 40 metų ir didesnį darbo stažą. Šį įstatymo projektą Seimo kanceliarijoje įregistravau dar 2019 metų gegužę, o svarstymas tęsėsi ilgiau kaip metus.

Visą laiką maniau, kad yra neteisinga, kuomet žmogus, pakankamai ilgai dirbęs ir sąžiningai mokėjęs mokesčius, susidarius tam tikroms aplinkybėms išeina į išankstinę pensiją ir visam laikui praranda dalį paskirtos senatvės pensijos. Pilietis, turėdamas darbą, pats niekuomet nenorės eiti į išankstinę pensiją, kuri visada bus mažesnė už atlyginimą, juo labiau, kad senatvės pensija taip pat mažėja. Ne iš gero gyvenimo žmogus anksčiau laiko eina į pensiją - darbo netekimas, pašlijusi sveikata ar kitos priežastys, neleidžiančios toliau aktyviai dalyvauti darbo rinkoje, sąlygoja šios rūšies pensijos pasirinkimą. Kai kurie asmenys, praradę darbą, kreipiasi pagalbos į artimuosius prašydami juos išlaikyti, kad tik nereikėtų eiti į išankstinę pensiją. Taigi žmones, išdirbusius 40 ar daugiau metų, valstybė nubausdavo mokėdama mažesnę senatvės pensiją iki gyvenimo pabaigos. Vertinant tokią situaciją kilo idėja apginti tuos senjorus, kurie ne savo valia buvo priversti anksčiau laiko eiti į pensiją, ir, manau, kad pavyko tai padaryti.

Pagrindinė įstatymo nuostata yra ta, kad žmogus, turintis 40 metų darbo stažą ir dėl tam tikrų priežasčių išėjęs į išankstinę pensiją ir joje išbuvęs iki 3-ejų metų, sukakus pensiniam amžiui nepraranda dalies jam paskirtos pensijos. Pagal anksčiau galiojusį įstatymą, žmogus, kad ir turintis 40 metų ar didesnį stažą ir išėjęs į išankstinę senatvės pensiją prieš 3-ejus metus, iki gyvenimo pabaigos prarasdavo 14,4 ( 36 mėn. X 0,4) procento savo pensijos. Pagal naująją tvarką, jei jis išeitų prieš trejus metus iki pensijos, tai jam kas mėnesį pensija irgi mažėtų 0,4 procento, tačiau sulaukus pensinio amžiaus jis gautų visą , nesumažintą, pensiją. Šis įstatymas įsigalios nuo 2021 metų sausio 1 dienos. Tai reiškia, jei žmogus, turintis 40 metų darbo stažą išėjo į išankstinę pensiją 2020, 2021 metais ir anksčiau likus iki senatvės pensijos ne daugiau kaip trejiems metams, jam bus perskaičiuota pensija pagal naują tvarką ir ateityje bus mokama nesumažinta pensija.

Taip pat turiu pastebėti, kad žmogus, norintis išeiti į išankstinę pensiją 2022 metais, privalės turėti jau 40 metų ir 3 mėnesių darbo stažą, ir taip kasmet po 3 mėn. darbo stažas turės ilgėti. 2031 metais ir vėliau norėsiantys išeiti į išankstinę pensiją, privalės turėti 42,5 metų darbo stažą. Tai susieta su būtinojo darbo stažo ilgėjimu. Lieka galioti sena išankstinės pensijos tvarka, kuomet į ją galima išeiti turint būtinąjį darbo stažą ir iki senatvės pensijos likus mažiau kaip 5 metams.