Motiejus Kazimieras Valančius – viena svarbiausių XIX a. vidurio Lietuvos religinio, kultūrinio, visuomeninio ir politinio gyvenimo asmenybių.

2026-ieji paskelbti Žemaičių vyskupo Motiejaus Kazimiero Valančiaus metais

2021 05 13

Lietuvos Respublikos Seimas nutarė 2026-uosius paskelbti Žemaičių vyskupo Motiejaus Kazimiero Valančiaus metais.

Motiejus Kazimieras Valančius – viena svarbiausių XIX a. vidurio Lietuvos religinio, kultūrinio, visuomeninio ir politinio gyvenimo asmenybių: Žemaičių vyskupas, švietėjas, blaivybės sąjūdžio pradininkas ir puoselėtojas, knygnešystės organizatorius, Tautos žadintojas, istorikas, politikas, rašytojas, savo veikla ir kūryba padėjęs pamatus tautinei savimonei ugdyti.

„2026 metų vasario 28 dieną bus minimos šios iškilios, reikšmingos ir dabarties, ir ateities kartoms, asmenybės 225-osios gimimo metinės. Nuoširdžiai džiaugiuosi, kad mano inicijuotą projektą pasirašė visi Seimo žemaičiai ir jam plenariniame posėdyje pritarta”, – sako Seimo narė Rimantė Šalaševičiūtė.

Seimo nutarime siūloma Vyriausybei iki 2024 m. spalio 1 d. parengti ir patvirtinti Žemaičių vyskupo Motiejaus Kazimiero Valančiaus metų programą, o 2025 metų ir 2026 metų valstybės biudžetuose numatyti lėšų Vyriausybės patvirtintai Žemaičių vyskupo Motiejaus Kazimiero Valančiaus metų programai įgyvendinti.