Šiuo metu nėra reglamentuota, kokiai medžiagų grupei priskirti komunalinių atliekų deginimo likučius (pelenus ir šlakus).

Šešėlinės Vyriausybės aplinkos ministrė Ligita Girskienė: Komunalinių atliekų deginimo likučius siūloma priskirti prie atliekų ir tokias atliekas laikyti pavojingomis

2021 02 18

Atsižvelgusi į Klaipėdos krašto bendruomenių pasiūlymus, tai numatančias Atliekų tvarkymo įstatymo pataisas įregistravo LVŽS frakcijos Seime bei Aplinkos apsaugos komiteto narė, šešėlinės LVŽS Vyriausybės aplinkos ministrė Ligita Girskienė.

Pasak jos, priėmus siūlomas pataisas, komunalinių atliekų deginimo likučiai (pelenai ir šlakas) būtų tvarkomi taip pat, kaip ir kitos atliekos, tai yra šių medžiagų tvarkymui reikėtų turėti taršos leidimą ir todėl įmonės negalėtų kaupti, tvarkyti, perdirbti šių atliekų neturint leidimo ir nesuderinus su visuomene.

„Atlikus komunalinių atliekų deginimo pelenų (šlako) mišinio cheminės sudėties tyrimą buvo nustatyta, kad mišinyje yra žmonių sveikatai ir aplinkai pavojingų metalų, tokių kaip titanas, chromas, manganas, nikelis, varis, cinkas, švinas, todėl būtina teisės aktais reglamentuoti, kad tai yra pavojinga atlieka“, – sako projekto autorė L. Girskienė.

Šiuo metu nėra reglamentuota, kokiai medžiagų grupei priskirti komunalinių atliekų deginimo likučius (pelenus ir šlakus).
„Todėl susidaro situacijos, kai komunalinių atliekų deginimo proceso likučiai kaupiami ir sandėliuojami prie gyvenamųjų namų nesilaikant nei sanitarinių apsaugos zonų nei kitų reikalavimų“, – sako L. Girskienė.

Ji pastebi, kad priėmus siūlomas pataisas, turėtų būti keičiami poįstatyminiai teisės aktai reglamentuojantys komunalinių atliekų deginimo proceso likučių (pelenų ir šlako) sandėliavimą, tvarkymą, naudojimą ir perdirbimą.
Siūloma, kad Atliekų tvarkymo įstatymo pataisos įsigaliotų šių metų liepos 1 d.

ELTA rengta informacija