Vietoje to siūloma sudaryti prielaidas spręsti tos pačios lyties asmenų turtinius, jų atstovavimo sveikatos priežiūros srityje ir pan. klausimus.

Šešėlinė Vyriausybė ragina Seimą nesvarstyti valdančiųjų parengto partnerystės įstatymo

2021 05 19

Išklausiusi ekspertų įžvalgas, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos šešėlinė Vyriausybė priėmė nutarimą, kuriuo ragina Lietuvos Respublikos Seimą nesvarstyti valdančiųjų parengtų partnerystės kaip šeimos teisinio santykio sureguliavimo klausimų. Vietoje to siūloma sudaryti prielaidas spręsti tos pačios lyties asmenų turtinius, jų atstovavimo sveikatos priežiūros srityje ir pan. klausimus.

Šio klausimo šešėlinėje Vyriausybėje viešą svarstymą paskatino valdančiųjų parengtas partnerystės įstatymo projektas, kuriame partnerystei apibrėžti kopijuojama 2011 m. Konstitucinio Teismo nutarime suformuluota „šeimos“ sąvoka „šeimos samprata grindžiama šeimos narių tarpusavio atsakomybe, supratimu, emociniu prieraišumu, pagalba ir panašiais ryšiais bei savanorišku apsisprendimu prisiimti tam tikras teises ir pareigas“. Partnerystės įstatymo iniciatoriai vietoje žodžio „šeima“ įrašė žodį „partnerystė“ bei paliko visus Konstitucinio Teismo nutarime išvardintus „šeimos“ turinio ypatumus.

Šešėlinis kabinetas taip pat atkreipia dėmesį, kad nors partnerystės įstatymo rengėjai deklaruoja bandą išvengti nuorodų į vaikus ir vaikų įsivaikinimą, jie tuo pačiu metu kuria dviejų rūšių šeimas, kurių viena neturės įsivaikinimo galimybės, taigi, galės bet kuriuo metu deklaruoti esanti diskriminuojama. Tai reiškia, kad taip sukuriama prielaida homoseksualių asmenų poroms ginti savo teises teisme ir reikalauti įsivaikinimo.

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos suformuotos šešėlinės Vyriausybės posėdyje dalyvavo ir šeimos instituto klausimais teisėje pasisakė R. Clarke – advokatas, atstovaujantis EŽTT ir kitų aukštų teismų bylose, ADF international direktoriaus pavaduotojas, V. Turonis – teisininkas, konstitucinės teisės ekspertas, A. Globys – Laisvos visuomenės instituto valdybos pirmininkas, dr. P. Čerka – advokatas, Vytauto Didžiojo universiteto docentas.

Šį posėdį galite žiūrėti Youtube kanale.