2009-07-21 | LVLS įkurta Žalioji frakcija

 

Š.m. liepos 15 d. Panevėžyje vyko LVLS Žaliosios frakcijos iniciatyvinės grupės susitikimas. Susitikimo metu buvo priimtas frakcijos pareiškimas ir nuspręsta rengti frakcijos programą. Susitikimo metu buvo diskutuojama dėl daugybės svarbių aplinkosauginių problemų ir galimybių jas spręsti. Aktualiausios temos - tai gyventojų bendruomenių interesų apsauga prieš aplinkosauginių normų nepaisančių užsienio kapitalo kiaulių fermų plėtrą, Panevėžio gyvūnų globos namų steigimas, ekologinio švietimo veikla partijoje ir kt. Frakcijos valdymo organų rinkimai numatyti rugsėjį.

 

Lietuvos valstiečių liaudininkų
Žaliosios frakcijos steigimo iniciatyvinės grupės

PAREIŠKIMAS

 

2009 m. liepos 15 d., Panevėžys


Pramonė, pažanga, civilizacija negali atimti iš žmogaus ir gamtos to, kas jiems priklauso. Pareigų ir ribų nejaučiantis „civilizuotas žmogus“ pavertė aplinką, kurioje gyvena žmonės ir kitos gyvybės formos, besaikio pelno siekimo įkaite. Ekologinės katastrofai išvengti nepakanka vien saldžių deklaracijų. Globaliam kapitalizmui reikalingos aiškios taisyklės ir ribos, kitaip jis neišvengiamai nuves Planetą į pražūtį. Pavyzdžiui, kai kuriose šalyse statant namą ar tiesiant kelią už kiekvieną iškirstą medį tenka pasodinti dešimtis naujų. Laisva rinka to nepadarys. Ji kuria efektyvumo iliuziją, tačiau BVP ir kitų ekonominių rodiklių augimas neįskaičiuoja į išlaidas „nemokamų“ išteklių panaudojimo (gamtos išteklių naikinimas, žemės erozija, oro tarša, žmonių sveikata, vaisingumas ir kt.). Žmogaus ekonominė veikla vyksta ne šalia gamtos, o gamtoje, kuri turi ribotus išteklius. Todėl mes, LVLS Žaliosios frakcijos nariai, ekologinę darną ir žmogaus gyvenimo kokybę skelbiame politiniu prioritetu.

 

Žaliosios politikos perspektyvos Lietuvoje

Pagal žmogaus gyvenimo kokybės rodiklius Lietuva dar smarkiai atsilieka nuo daugumos ES šalių. Tačiau politinės partijos vis dar abejingos šiai ypatingai svarbiai sričiai, o veikiantys „žalieji“ judėjimai neturi deramos įtakos priimant strateginius sprendimus. Didelė dalis LVLS narių dirba, domisi ir propaguoja ekologiškai sąmoningą gyvenimo būdą, todėl jie pasiryžę siekti tikrų pokyčių tiek politiniame, tiek visuomeniniame gyvenime.


Konkretūs politiniai siekiai:

•    Reikalausime, kad finansinės krizės įveikimo plane deramas dėmesys būtų skiriamas „žaliosios” ekonomikos, energijos iš atsinaujinančių šaltinių gavimo rėmimui ir skatinimui, gamtą tausojančių technologijų plėtrai bei darbo vietų šioje srityje kūrimui;

•    Valstybė privalo ginti žmonių teisę pirkti ir vartoti sveiką maistą. Todėl būtina riboti genetiškai modifikuotos produkcijos skverbimąsi į šalies rinką, stiprinti ryšį tarp kokybiško maisto gamintojo ir pirkėjo, skatinti vietinės produkcijos vartojimą ir ekologinį ūkininkavimą bei ekologinių produktų pateikimą vartotojui;

•    Būtina rūpintis biologinės įvairovės šalyje išsaugojimu bei laukinių, naminių ir beglobių gyvūnų gerove;

•    Visuomenei turi būti užtikrintos teisės dalyvauti priimant sprendimus dėl statybų, pramonės ir kitų su aplinka susijusių projektų plėtros;

•    Miestuose būtina didinti ir ginti žaliąsias zonas bei nuosekliai spręsti kolektyvinių sodų problemas;

•    Šalies bendrojo lavinimo, profesinio mokymo ir aukštosiose mokyklose būtina praplėsti aplinkosaugos bei ekologinio sąmoningumo programas, dėstyti pagarbos gamtai ir aplinkai principus nuo pradinių mokyklos klasių;

•    Įtvirtinti privalomą atliekų rūšiavimo praktiką valstybės institucijose, plėsti viešųjų darbų praktiką.

•    Atnaujinti diskusijas dėl Atominės energetikos reikalingumo Lietuvai;

•    Valstybė turi didinti investicijas su ekologija susijusiems moksliniams tyrimams.

 

Asmeniniai frakcijos narių įsipareigojimai:

•    LVLS Žaliosios frakcijos nariai keldami politinius tikslus privalo užtikrinti, kad jų įgyvendinimas remtųsi kiekvieno iš mūsų praktine veikla. Įsipareigojame:

•    Laikytis visų ekologiškai sąmoningo gyvenimo principų: rūšiuoti atliekas namuose ir darbe, riboti nereikalingų daiktų vartojimą, gerbti ir tausoti gamą ir kt. Savo veikla ir ekologinėmis idėjomis paremtu gyvenimo būdu rodyti pavyzdį savo draugams ir šeimos nariams;

•    Skatinti savo LVLS skyrius diegti ekologinius standartus ir propaguoti draugišką aplinkai gyvenimo būdą.


Artimiausi frakcijos veiklos uždaviniai:


•    Sukurti efektyvius frakcijos narių bendravimo ir komunikacijos mechanizmus;

•    Teikti pasiūlymus dėl LVLS programos tobulinimo, atsižvelgiant į „žaliuosius“ prioritetus, pradėti derybas dėl kai kurių programos punktų keitimo;

•    Rengti nuolatinius mokymus suaugusiems ir jaunimui įvairiose Lietuvos vietovėse apie ekologiją ir „žaliosios“ politikos idėjas;

•    Surengti konferenciją, teikti siūlymus LVLS politikams savivaldoje ir LR Seime. Užmegzti ryšius su tarptautiniais žaliaisiais judėjimais bei fondais.

•    Organizuoti medžių sodinimo, parkų tvarkymo akcijas, piketus prie didžiųjų teršėjų ir kt.

 

 

 

 
 
ATŠAUKIAMI LVŽS RENGINIAI

article thumbnailLaikantis Valstybės ekstremalių situacijų operacijų centro, kuriam vadovauja Sveikatos apsaugos ministras A. Veryga, rekomendacijų, ATŠAUKIAME visus LVŽS suplanuotus masinius renginius.
Plačiau

LVŽS pirminko Ramūno Karbauskio vizitai po Lietuvą

article thumbnail2020 m. vasario 21 d. kviečiame į susitikimus Kaišiadorių savivaldybėje.
Plačiau

LVŽS pirminko Ramūno Karbauskio vizitai po Lietuvą

article thumbnail2020 m. vasario 17 d. kviečiame į susitikimus Panevėžio krašte.
Plačiau

Tarybos posėdis

article thumbnail2020 m. sausio 31 d. (penkt.) 15.00 val. vyks LVŽS Tarybos posėdis, VIA BALTICA konferencijų salėje, Kauno raj.
Plačiau
 
 
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Gedimino pr. 28/2-510, Vilnius, tel. 8 5 212 0821
El. paštas: info@lvzs.lt
Daugiau kontaktų