2020-02-04 | Stasys Tumėnas. Vyriausybė ir Seimas, kurie konkrečiais darbais rūpinasi išeivijos lietuviais

Pasakysiu atvirai: prasidėjo jau ketvirti darbo Lietuvos Respublikos Seime metai, nuosekliai darbuojuosi LRS ir Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) komisijoje, daug metų bendrauju su pasaulio lietuviais, bet visada jausdavau skepticizmą kalbant su išeiviais apie LVŽS politiką išeivijos klausimais, nes nuo 1990–ųjų metų gyvavo stereotipas, kad išeiviai svarbūs tik kitai partijai. Taip yra, ko gero, todėl, kad LVŽS – nauja politinė jėga, suburta vertybiniu pagrindu, menkiau žinoma tiems, kurie išvyko iš Lietuvos gerokai anksčiau. Nesiimsiu spręsti, kodėl išeiviams buvo formuojama tokia nuostata, bet kalbėsiu faktais ir nuveiktais realiais XVII Vyriausybės ir šio Seimo darbais diasporos politikos klausimais.

2016-2019 m. primti šie nutarimai bei įgyvendinti darbai:

 • 2019 m. rudenį Seimas sudarė sąlygas steigti atskirą vienmandatę rinkimų apygardą užsienyje per Seimo rinkimus balsuojantiems Lietuvos piliečiams. Toks sprendimas priimtas po Pasaulio lietuvių bendruomenės prašymo. Iki šiol užsienyje per Seimo rinkimus balsuojantys Lietuvos piliečiai buvo įtraukiami į Naujamiesčio vienmandatės rinkimų apygardos rinkėjų sąrašus. VRK priėmė tokį sprendimą pirmą kartą po 1990 m. atsižvelgusi į aktyvų išeivių dalyvavimą (per 57 tūkstančius) 2019 m. Prezidento ir Europos Parlamento rinkimuose.
 • 2019 m. gegužės 12 d. paskelbtas ir organizuotas referendumas dėl Lietuvos pilietybės išsaugojimo. Šiuo referendumu spręsti pateiktas klausimas buvo dėl teisėtai įgytos ir turimos pilietybės išsaugojimo, įgyjant kitos šalies pilietybę. Referendumui pateiktas klausimas ne apie pilietybės įgijimą ar atkūrimą, o apie jau teisėtai įgytos išsaugojimą. Iki šiol tokiam referendumui organizuoti tiesiog trūko politinės valios.
 • 2018 m. lapkritį LR Vyriausybei pateiktos Lietuvos diasporos politikos gairės. Parengtame dokumente akcentuojamos šios veiklos kryptys: tautinės tapatybės puoselėjimas, įsitraukimas į Lietuvos gyvenimą ir gerovės joje kūrimas, reemigracija. Priėmus principinį sprendimą dėl būsimų diasporos politikos tikslų ir veiklos sričių, 2019 m. pradėti rengti iki 2030 m. laikotarpio apimsiantys strateginiai ir veiklos dokumentai (LR Vyriausybės ataskaita, 2018).
 • Užsienio lietuvių veikla remiama 52 užsienio šalyse (LR Vyriausybės ataskaita, 2018).
 • 2018 m. parengtas sėkmingą karjerą padariusių ir tarptautinį pripažinimą pelniusių Lietuvos diasporos atstovų sąrašas, į kurį įtraukti asmenys galėtų būti kviečiami konsultuoti Vyriausybę ir Ministrą Pirmininką valstybės raidos prioritetų ir jų įgyvendinimo strategijos klausimais (LR Vyriausybės ataskaita, 2017, 2018).
 • 2017 m. „Globalios Lietuvos“ tinklas – sukurta ir funkcionuojanti lietuvių profesionalų su tarptautine patirtimi bendradarbiavimo platforma. Per 2017 m. pritraukta 220 tarptautinių profesionalų. Sukurtas interneto puslapis „GlobaliLietuva.lt“: šis puslapis, atitinkantis šiuolaikinio lietuvio, gyvenančio Lietuvoje ir pasaulyje, žinių apie Lietuvą poreikį, skatina įsitraukimą į Lietuvos gyvenimą, reemigraciją, lietuvybės ir bendruomeninės veiklos jai puoselėti stiprinimą.
 • 2017 m. Centralizuotos užsienio lietuvių ir sugrįžusių asmenų prašymų dėl pagalbos integruotis į švietimo sistemą teikimo sistemos sukūrimas: LR ŠMSM puslapyje sukurta aktyvi nuoroda „Grįžtantiems į Lietuvą“ – https://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas .
 • 2018 m. atlikta paramos lituanistiniam švietimui užsienyje analizė, jos pagrindu patobulinta lėšų skyrimo užsienio lietuvių neformaliajam lituanistiniam švietimui tvarka. Užsienio lietuviams pradėti vykdyti lyderystės mokymai, su jais palaikomi ryšiai, jie įtraukiami į nacionalinius švietimo forumus (LR Vyriausybės ataskaita, 2017, 2018).
 • Atkurta koordinacinė išeivių komisija prie LR Vyriausybės: „Ryšių su diaspora stiprinimas, parama lietuviškoms organizacijoms ir bendruomenėmis, parama iniciatyvoms, kurios padeda puoselėti ir išsaugoti lietuvišką savimonę, kalbą ir ryšį su Lietuva nuo pat pirmos dienos buvo vienas Vyriausybės veiklos prioritetų“ (Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis, 2018-07-04, Užsienio lietuvių reikalų koordinavimo komisijos posėdis).
 • 2019 – ieji - Pasaulio lietuvių metai. Seimas, atsižvelgdamas į tai, kad 2019 m. sukanka 70 metų, kai buvo paskelbta Lietuvių Charta, kuria įsteigta Pasaulio lietuvių bendruomenė, 2019-uosius paskelbė Pasaulio lietuvių metais. Didžiuojuosi, kad tai buvo mano asmeninė idėja ir iniciatyva.
 • Po 8 metų pertraukos – 2019 m. lapkričio 14-16 d. – Vytauto Didžiojo universitete (Kaunas) organizuotas XVI Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas. Renginyje siekta sujungti skirtingas pasaulio lietuvių kartas, skatinti ryšius tarp jaunųjų mokslininkų ar kūrėjų ir kitų kartų diasporos atstovų. XVI Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas ypač akcentavo bendros pasaulio lietuvių akademinės išminties svarbą – jame aptarti bendrieji Lietuvos ir lietuvių tautos likimo klausimai mokslo, kūrybos, ekonomikos bei demografijos srityse.
 • Nuo 2016 m. aktyvūs užsienio lietuvių bendruomenių nariai, lituanistikos (baltistikos) centrų ir kiti užsienio aukštųjų mokyklų studentai kviečiami mėnesį praleisti Lietuvoje, čia studijuoti lietuvių kalbą ir kultūrą Klaipėdos, Vytauto Didžiojo arba Vilniaus universitetuose. Konkursą organizuoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija kartu su Švietimo mainų paramos fondu. Ypač didelis dėmesys lituanistiniam švietimui ir baltistikos centrams užsienio universitetuose (Pasaulio lietuvis, 2019).

Taigi ne žodžiais, o darbais rūpinamės VISAIS pasaulyje šiuo metu gyvenančiais tautiečiais, nes nėra JŲ ir MŪSŲ Lietuvos. Yra VIENA LIETUVA.

 

LRS ir PLB komisijos pirmininko pavaduotojas, LVŽS frakcijos narys doc. dr. Stasys Tumėnas

 
 
Tarybos posėdis

article thumbnail2020 m. kovo 6 d. (penkt.) 15.00 val. vyks LVŽS Tarybos posėdis, Via Baltica konferencijų salėje, Kauno r.
Plačiau

LVŽS pirminko Ramūno Karbauskio vizitai po Lietuvą

article thumbnail2020 m. vasario 21 d. kviečiame į susitikimus Kaišiadorių savivaldybėje.
Plačiau

LVŽS pirminko Ramūno Karbauskio vizitai po Lietuvą

article thumbnail2020 m. vasario 17 d. kviečiame į susitikimus Panevėžio krašte.
Plačiau

Tarybos posėdis

article thumbnail2020 m. sausio 31 d. (penkt.) 15.00 val. vyks LVŽS Tarybos posėdis, VIA BALTICA konferencijų salėje, Kauno raj.
Plačiau
 
 
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Gedimino pr. 28/2-510, Vilnius, tel. 8 5 212 0821
El. paštas: info@lvzs.lt
Daugiau kontaktų