2019-10-21 | Bus vertinami V. Pranckiečio ir vėl pakartoti neteisėti veiksmai Seimo valdybos bei Seimo posėdžiuose

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija pakartotinai kreipėsi į Seimo Etikos ir procedūrų komisiją dėl Viktoro Pranckiečio viešų ir privačių interesų supainiojimo sušaukiant Seimo valdybos posėdį, jame bei Seimo posėdyje aktyviai dalyvaujant sprendžiant jo klausimą. 2019 m. spalio 16 d. Seimo Etikos ir procedūrų komisijai buvo pateiktas skundas dėl Seimo Pirmininko Viktoro Pranckiečio elgesio veikiant viešo ir privataus interesų konflikto situacijoje, tačiau spalio 17 d. vykusiame Seimo plenariniame posėdyje ir sušauktame Seimo valdybos posėdyje V. Pranckietis ir vėl atliko analogiškus pažeidimus.

Pranešama, jog Seimo Pirmininkas V. Pranckietis, pirmininkavęs Seimo plenariniam posėdžiui, privalėjo nusišalinti svarstant Seimo narės Agnės Širinskienės Lietuvos vastiečių ir žaliųjų (toliau – LVŽS) frakcijos vardu išdėstytą prašymą. Frakcija, vadovaujantis Seimo statuto 119 str. 7 d. nuostatomis, prašė Seimo balsuoti dėl nepasitikėjimo pareiškimo ta balsų skaičiavimo grupe, kuri skaičiavo 2019 m. spalio 15 d. nenumatytame Seimo posėdyje vykusio balsavimo dėl nepasitikėjimo Seimo Pirmininku V. Pranckiečiu rezultatus. Pažymėtina, jog A. Širinksienė, pateikusi prašymą, nurodė, jog V. Pranckietis turėtų nusišalinti nuo šio klausimo, tiesiogiai susijusio su jo asmeniniais interesais, svarstymo.

Tačiau V. Pranckietis ne tik nenusišalino nuo posėdžio vedimo ir pateikto prašymo svarstymo, bet net nesudarė galimybės pareikšti Seimo nariams nuomonę (t.y. balsuoti) dėl LVŽS frakcijos prašymo.

Vėliau sužinojęs, kad Seimo nariai balsuos dėl nepasitikėjimo juo, V. Pranckietis 2019 m. spalio 17 d. sušaukė Seimo valdybos posėdį. Po Seimo valdybos posėdžio V. Pranckietis informavo, kad į ateinančio, t.y. spalio 21 d. plenarinio posėdžio darbotvarkę jis į darbotvarkę neįtrauks klausimo dėl balsavimo procedūros, kurią vykdyti nusprendė Seimas. T.y. V. Pranckietis toliau, grubiai pažeisdamas teisės aktų nuostatas ir geros moralės normas, siekdamas išvengti galimo atstatydinimo iš pareigų, naudojosi savo pareigomis siekdamas savo privataus intereso – išsaugoti einamas Seimo Pirmininko pareigas.

Akivaizdu, jog V. Pranckietis supranta, kad vadovaudamasis Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje normomis, įpareigojančiomis jokia forma nedalyvauti svarstant ir priimant sprendimus, susijusius su privačiais interesais, nuo tokių sprendimų jis turėtų nusišalinti.

LVŽS prašo etikos sargų įvertinti V. Pranckiečio elgesį nenusišalinant nuo su jo asmeniu susijusių klausimų sprendimo ir aktyviai naudojant savo pareigas siekiant privataus intereso – sutrukdyti Seimo nariams išreikšti savo valią balsuojant dėl nepasitikėjimo Seimo Pirmininku V. Pranckiečiu.

 
 
Tarybos posėdis

article thumbnail2019 m. rugsėjo 6 d. (penkt.) 15.00 val. šaukiamas LVŽS Tarybos posėdis kuris, vyks VIA BALTICA konferencijų salėje, Kauno raj.
Plačiau

LVŽS sąskrydis 2019

article thumbnailŠ. m. liepos 27 d. (šeštadinį) tradicinis Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos vasaros sąskrydis vyks Prienų rajone.
Plačiau

LVŽS Biržų skyriaus vasaros sąskrydis

article thumbnailŠ. m. liepos 19 d. (penktadinį) kviečiame dalyvauti Biržų skyriaus vasaros sąskrydyje.
Plačiau

Tarybos posėdis

article thumbnail2019 m. liepos 15 d. (pirm.) 15.00 val. šaukiamas LVŽS Tarybos posėdis kuris, vyks VIA BALTICA konferencijų salėje, Kauno raj.
Plačiau
 
 
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Gedimino pr. 28/2-510, Vilnius, tel. 8 5 212 0821
El. paštas: info@lvzs.lt
Daugiau kontaktų