2008-09-29 | Aldona Staponkienė: Žmonės turi jaustis saugūs!

Apie teisinę sistemą Lietuvoje, čia egzistuojančias problemas ir galimybes kalbamės su Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos (LVLS) komandoje, kandidate į Seimą Danės vienmandatėje rinkimų apygardoje, teisininke Aldona Staponkiene.

- Seimui suteikta konstitucinė teisė leisti įstatymus. Tai su kokiomis problemomis susiduriate Jūs, Seimo nariai, rengdami naujus teisės aktus ar tobulindami esamus?
- Mano nuomone, pagrindinės kliūtys mūsų darbe – chaotiškas įstatymų priėmimas ir diskusijos su visuomene trūkumas. Neretai nežinia iš kur atsiranda įstatymo projektas ar pataisa (gaila, neveikia Lobistinės veiklos įstatymas – tuomet tikrai visiems būtų aiškiau), ir jis skubiai  svarstomas bei priimamas. Mano giliu įsitikinimu, pamatiniais valstybei klausimais priimami įstatymai, jų pataisos prieš tai privalo būti apsvarstytos visuomenėje, nevyriausybinėse organizacijose ir ypač tose žmonių grupėse ar veiklos srityse, kurias konkretūs įstatymai ar pataisos liečia. Tik taip galime išvengti atsirandančių prieštaravimų tarp teisės aktų, dažnų pataisų ar svarstymų po laiko vos priėmus naujus teisės aktus. Tokio chaotiško darbo geriausiu pavyzdžiu galėtų būti ir naujausios Aukštojo mokslo įstatymo pataisos dėl „gerai besimokančiojo“ studento sąvokos. Jokiu būdu negalėjo Seimas priimti tokio diskriminuojančio įstatymo, o priimtas. Šis įstatymas privertė tuo pačiu kriterijumi „matuoti“ visų aukštųjų mokyklų studentus, nors visiems aišku, kaip skiriasi humanitarinių ir tiksliųjų mokslų studentų įvertinimai.
Todėl ir sakau, kad kuo daugiau bus diskutuojančių apie projektus, tuo tie įstatymai bus aiškesni, skaidresni ir priimtinesni visuomenei. O kai teisės aktų priėmimo sistemoje bus aiški tvarka ir neliks tiek chaoso, dar geriau - kai bus įvertinamos siūlomų sprendimų socialinės ir ekonominės pasekmės, tai pat naudingumas visuomenei ir valstybei – laimės visi.
- O kaip vertinate savo darbą buvusios kadencijos metu šioje nelengvoje tikram teisininkui ir kiek chaotiškoje aplinkoje?
- Kaip ten bebūtų, savo darbą buvusios kadencijos metu vertinu su pliuso ženklu, nes dirbau tikrai daug ir atsidavusiai: dalyvavau įvairiose darbo grupėse, pateikiau reikalingų įstatymo pataisų. Kadangi esu teisininkė, tai dirbau Teisės ir teisėtvarkos komitete, Europos reikalų komitete, dviejose komisijose – Jūrinių ir žuvininkystės reikalų (esu klaipėdietė – man labai aktualu jūrinės problemos) bei Etikos ir procedūrų. Tai labai didelis darbo krūvis. Vis dėlto, pats didžiausias – tai Valstiečių liaudininkų frakcijos Seime seniūnės pozicija. Čia teko patirti, kas yra politinė vadyba. Pamenu kai tik atėjau į Seimą partijos pirmininkės prof. K. Prunskienės pasakytą pamokymą: „Aldona, politinė vadyba nuo įmonių vadybos labai skiriasi.“ Tą aš iš tikrųjų pajutau. Kadangi pagal charakterį esu labai konkreti, tai šios vadybos rūšies man tikrai reikėjo mokytis.
- O kaip panaudojote tai, ką jau mokėjote – teisinę patirtį?
- Pati pateikiau ne vieną įstatymo projektą. Ypač džiaugiuosi keliomis svarbiomis Teismų įstatymo pataisomis, kurias pateikiau ir jos buvo priimtos. Tam, kad būtų sumažintas teismų uždarumas (kuo šie dažnai kaltinami), pasiūliau apriboti teismų pirmininkų ir teismų skyrių primininkų kadencijas iki dviejų kadencijų ir nustatyti galimybę į teismų pirmininkų pareigas pretenduoti ir kitų teismų teisėjams. Antroje priimta pataisa - patobulinta teisėjų atranka – teisėjų atrankos komisijoje turi būti daugiau negu puse neteisėjų. Tai taip pat mažina vien teisėjų įtaką, o didina visuomenės įsitraukimą. 
- Su kokiomis pagrindinėmis programos nuostatomis teisinėje srityje einate į šiuos rinkimus Jūs ir LVLS?
- Mano programinės nuostatos tikrai atitinka partijos nuostatas. Aš esu partijos narė jau ne vienerius metus, todėl žinau, kad mūsų partija dirba pakankamai konstruktyviai. Mes kiekvienoje situacijoje siekėme ir siekiame ne populizmo, o konkrečių tikslų. Todėl ir šioje programoje užsibrėžti tik realūs ir reikalingi darbai.
Visų pirma, mano ir visos partijos svarbi siekiamybė – tai teisėsaugos institucijų veiklos atribojimas nuo politinių partijų įtakos. Todėl visomis išgalėmis sieksiu, kad būtų galutinai parengtas ir priimtas jau minėtas, dabar labai politizuojamas naujasis Teismų įstatymas. Tai įrašyta ir mūsų partijos programoje. Tas įstatymas turėtų pilnai ir kompleksiškai spręsti teisėjų skyrimo, karjeros, darbo užmokesčio, socialinių garantijų, teisėjų atsakomybės už priimtus sprendimus klausimus. Kol nebus tokio įstatymo, kuris kompleksiškai spręstų teismų veiklą, tai pasitikėjimas teismais ir toliau išliks tik toks, koks yra dabar. 
Taip pat aš dalyvavau darbo grupėje, kuri ruošė individualaus Konstitucinio skundo įstatymo projektą. Manau, kad tai principas, kurį būtina įgyvendinti kuo skubiau.
Ne mažiau svarbi Lietuvoje problema – ilgas procesas, nagrinėjant bylas. Tai jau mūsų teisinės sistemos skaudulys. Tam reiktų parengti įstatymo pataisas, kurios užtikrintų operatyvų bylų nagrinėjimą teismuose.
Taip pat LVLS ir aš asmeniškai siūlome paruošti ir priimti Baudžiamojo proceso ir Administracinio teisės pažeidimų kodeksų pataisas, kurios gintų ne tik kaltinamųjų ir nusižengusių, bet ir nukentėjusiųjų nuo neteisėtų veiksmų teises. Dabar nukentėjusiojo galimybės apsiginti yra kaip tame posakyje: „Skęstančiojo gelbėjimasis – jo paties reikalas.“
O be šių, konkrečių teisinių dalykų yra ir ne viena platesnė teisinės sistemos problema, kurią būtina spręsti. Tai ir teisinių institucijų pareigūnų veiklos efektyvumo trūkumas, per dažnas piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi. Reikia daugiau viešumo ir atsakomybės, nes tik tada ta sistema veiks stipriau, ja labiau pasitikės piliečiai. Dabar paradoksas – jie labiausiai nepasitiki tais, kurie turi užtikrinti teisingumą ir teisėtumą. O žmonės turi jaustis saugūs! Žmonių saugumas – tai viena iš programinių mūsų partijos nuostatų. Juk su saugumu susiję viskas – ir išorinių sienų kontrolė, ir terorizmas, ir saugumas gatvėje, ir sveika aplinka, ir užimtumas – čia labai platu.

Labai džiaugiuosi, kad mūsų komandoje į Seimą Ignalinos - Švenčionių apygardoje kandidatuoja patyręs teisininkas Konstantas Ramelis. Kadangi, šioje kadencijoje per mažai buvo Seimo narių teisininkų.

- Ačiū Jums už pokalbį. Linkiu kurti saugią gerovę mums visiems.

 
 
Tarybos posėdis

article thumbnail2019 m. rugsėjo 6 d. (penkt.) 15.00 val. šaukiamas LVŽS Tarybos posėdis kuris, vyks VIA BALTICA konferencijų salėje, Kauno raj.
Plačiau

LVŽS sąskrydis 2019

article thumbnailŠ. m. liepos 27 d. (šeštadinį) tradicinis Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos vasaros sąskrydis vyks Prienų rajone.
Plačiau

LVŽS Biržų skyriaus vasaros sąskrydis

article thumbnailŠ. m. liepos 19 d. (penktadinį) kviečiame dalyvauti Biržų skyriaus vasaros sąskrydyje.
Plačiau

Tarybos posėdis

article thumbnail2019 m. liepos 15 d. (pirm.) 15.00 val. šaukiamas LVŽS Tarybos posėdis kuris, vyks VIA BALTICA konferencijų salėje, Kauno raj.
Plačiau
 
 
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Gedimino pr. 28/2-510, Vilnius, tel. 8 5 212 0821
El. paštas: info@lvzs.lt
Daugiau kontaktų