X LVŽS ataskaitinis rinkiminis suvažiavimas


LVŽS X ataskaitinio rinkiminio  SUVAŽIAVIMO DARBOTVARKĖ
2014 m. spalio 11 d. , Panevėžio bendruomenių rūmai,  Panevėžys  ( Kranto g. 28 )Nr

Laikas

Suvažiavimo klausimas

Pranešėjas

LVŽS suvažiavimas - DARBINĖ DALIS

1.

10.00-11.00

Registracija

 

2.

11.00-11.30

Suvažiavimo atidarymas
LVŽS pirmininko suvažiavimo dalyvių pasveikinimas

Svečių sveikinimai.

LVŽS pirmininko proginiai pasveikinimai LVŽS nariams
(iškilūs Jubiliejai, nauji nariai)

Pirmininkaujančio suvažiavimui išrinkimas

Komisijų suformavimas:
Mandatų komisijos rinkimai
Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai
Redakcinės komisijos rinkimai
Suvažiavimo darbotvarkės ir reglamento patvirtinimas.

Prezidiume[siūloma]:
LVŽS pirmininkas,
LVŽS pirm. pavaduotojai ;
Panevėžio raj. ir m. skyrių pirmininkai

Svečiai registruoajmi pasisakymui

3.

11.30-11.45

LVŽS pirmininko ataskaitinis pranešimas

LVŽS pirmininkas R.Karbauskis

4.

11.45-11.55

Komisijų pirmininkų pranešimai
Finansų audito ir kontrolės komisijos ataskaita

Mandatų komisijos pranešimas

 

Finansų audito ir kontrolės komisijos pirmininkas A.Baura
Mandatų komisijos pirmininkas

5.

11.55-12.15

Delegatų pasisakymai/replikos (pagal reglamentą)

 

 


BALSAVIMAI

6.

12.15-12.40

LVŽS pirmininko(-ės) rinkimai. Balsavimas.

Pirmininkaujantis

 

Balsų skaič. komisija

Dėl LVŽS įstatų 4.7.1. punkto naujos redkcijos dėl LVŽS pirmininko pavduotojų skaičiaus.

LVŽS pirmininko(-ės) pavaduotojų rinkimai.

KVIEČIAMAS naujai išrinktas prezidiumas. Išrenkamas pirmininkaujantis.

Dėl LVŽS įstatų 5.2. punkto naujos redakcijos dėl nario mokesčio dydžio nustatymo tvarkos, remiantis TM rekomendacija dėl Euro įvedimo.

Dėl Finansų kontrolės bei Etikos ir procedūrų komisijų ir jų pirmininkų išrinkimo.

 

PRANEŠIMAI

7.

12.40-13.00

LVŽS pirmininko(-ės) pranešimas
"Sąjungos veiklos perspektyvos. Savivaldybių tarybų rinkimų lūkesčiai ir galimybės".

Naujai išrinktas(-a) LVŽS pirmininkas(-ė)

8.

13.00-13.15

Bronio Ropės pranešimas "Darbas Europos Parlamente – naujos perspektyvos LVŽS veiklai"

EP narys Bronis Ropė

9.

13.15-13.30

Rimos Baškienės pranešimas "Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga – parlamentinė partija ?"

LR Seimo narė Rima Baškienė

10.

13.30-13.45

Delegatų pasisakymai (pagal reglamentą)

 

 

SUVAŽIAVIMO DOKUMENTŲ PRIĖMIMAS

11.

13.45-14.00

LVŽS pareiškimai, rezoliucijos
diskusijos ir dokumentų priėmimas

LVŽS pareiškimų projektus pristato:
[rezoliucijų projektai ruošiami]

12.

14.00

Suvažiavimo darbinės dalies uždarymas

 

13.

14.00-15.30

Bendri "suvežtiniai" pietūs "Rudens stalas"

Groja kapela "Pokuda" , vadovas Jonas Varnauskas

 

foje


Iš karto po suvažiavimo, rikiuojamės prie Bendruomenių rūmų ir einame link Senvagės. 15 val. Senvagėje Global Frackdown Lietuvoje - eitynės prieš hidraulinį skaldymą Panevėžyje!

Atrodė, kad aktyvios bendruomenės ir pilietiški Lietuvos kraštovaizdžio, gamtos ir švaraus vandens saugotojai apgynė šalį nuo hidraulinio uolienų skaldymo, žvalgantis čia nepamestų skalūnų. Tačiau premjeras A.Butkevičius dabar jau vyksta į JAV vėl parvežti "Cehvron" saulės.

Jis nepastebi, kad prieš pavojingą hidraulinio skaldymo technologiją protestuoja ne vien Žygaičiai, o viso pasaulio susirūpinusios bendruomenės, žalieji, sąmoningos asmenybės ir visi žmonės, kurie švarią aplinką ir geriamą vandenį vertina labiau, nei abejotinus trumpalaikius ekonominius interesus. Spalio 11 d. vyksta masinis tarptautinis Global Frackdown maršas, raginantis vyriausybes stabdyti jau nemažai žalos pridariusią "skalūnų revoliuciją" ar bent atsisakyti nuožmiojo hidraulinio skaldymo.

Susirinkime VISI su efektyviais šūkiais, nedviprasmiškomis žinutėmis, plakatais, vėliavomis ir pilietišku triukšmu parodyti valdžiai, kad mums nereikia, jog unikali mūsų gamtos ir vandens švara būtų atiduota neaiškiai korporacijai! Apginkime savo bendruomenių ir savo vaikų saugų gyvenimą saugioje aplinkoje!


http://www.globalfrackdown.org/


*pagal suvažiavimo dalyvių pageidavimą, į suvažiavimo programą gali būti įtraukta poilsio pertrauka (iki 20 min.)


Kontaktams:
LVŽS sekretoriatas
tel. 8606 85573, el.p. info@lvzs.lt
www.lvzs.lt

 
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Gedimino pr. 28/2-510, Vilnius, tel. 8 5 212 0821
El. paštas: info@lvzs.lt
Daugiau kontaktų