Kviečiame registruotis į ekologinės gamybos kongresą

Liepos 1 d. bus istorinė diena, kai Lietuva perims savo pirmąjį pirmininkavimą Europos Sąjungos Tarybai. Šešių mėnesių laikotarpiu, Lietuvai pirmininkaujant Europos Sąjungos Žemės ūkio ir žuvininkystės taryboje (toliau – Taryba), daugiausia dėmesio bus skiriama darnaus, novatoriško ir ekologiško žemės ūkio ir maisto pramonės plėtrai skatinti Europos Sąjungoje. Naujoji Bendroji žemės ūkio politika turės užtikrinti perspektyvią maisto gamybą ir tvarų gamtos išteklių valdymą, sukurti ekologiškumo politikos sistemą. Todėl būtina atkreipti dėmesį į ekologinio ūkininkavimo svarbą būsimoje bendrojoje žemės ūkio politikoje, nes žemės ūkis vaidina svarbų vaidmenį išsaugant biologinę įvairovę, ekosistemas ir kokybiško maisto tiekimą vartotojams.

Bendroji žemės ūkio politika turėtų prisidėti ir skatinti vartotojų elgsenos etikos visuomeninę evoliuciją ir žemės ūkio maisto produktų gamybos technologijų raidą, kad atitiktų Europos Sąjungos ekologiškos ekonomikos tikslus ir skatintų tvarią ir aplinką tausojančią žemės ūkio ir maisto produktų gamybą. Politinės valios derinys, t. y. ūkininkų gebėjimai ir mokslininkų įsipareigojimai, bus reikalingas norint pasiekti šį tikslą.

Kviečiame registruotis į ekologinės gamybos kongresą „Vieningas Europos ekologinės ateities kūrimas, vertinant ekologinės gamybos teisinę sistemą ir atsižvelgiant į Bendrosios žemės ūkio politikos kontekstą“, kuris įvyks š. m. liepos 3–4 dienomis Vilniuje (Vilniaus rotušė, Didžioji g. 31), Lietuvoje. Išsamią konferencijos programą ir įregistracijos anketą galima rasti tinklalapyje: http://www.organic-congress-ifoameu.org/

Lietuvos pirmininkavimo metu bus siekiama prisidėti prie teisės aktų, susijusių su ekologiniu ūkininkavimu, peržiūros, gerinti politinę sistemą, įvertinant tai, jog Europos Komisija planuoja išleisti teisinį pasiūlymą iki 2014 m. vasario-kovo mėn.

Lietuva, pirmininkaudama Europos Sąjungos Tarybai, organizuos šį renginį bendradarbiaudama su IFOAM, ekologinės žemdirbystės judėjimo Europos Sąjungoje koordinuojančiąja organizacija. Mes tikimės šioje konferencijoje sulaukti apie 250 aukšto lygio ekspertų.

Prieš prasidedant konferencijai, liepos 2 dieną, mes norėtume pasiūlyti Jums užsisakyti ekskursiją (su gido paslaugomis) po Vilnių ir ekskursiją po ekologinės gamybos ūkius, siekdami supažindinti Jus su ekologinio ūkininkavimo ir Lietuvos kaimo ypatumais. Daugiau informacijos apie siūlomas ekskursijas galite rasti interneto svetainėje: http://www.organic-congress-ifoameu.org/Home/Excursion.aspx.

 

Žemės ūkio ministerijos informacija
tel. (8 5) 239 1096

 
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Gedimino pr. 28/2-510, Vilnius, tel. 8 5 212 0821
El. paštas: info@lvzs.lt
Daugiau kontaktų