2013-02-24 | Dėl pakartotinų LR Seimo rinkimų 2013-03-03 Biržų - Kupiškio vienmandatinėje rinkiminėje apygardoje

Siūlome susipažinti su Valstiečių ir žaliųjų sąjungos partijos ir ilgametės Lietuvos miško savininkų asociacijos narės, kandidatės į LR Seimo 2013-03-03 pakartotinų rinkimų Biržų - Kupiškio vienmandatinėje rinkiminėje apygardoje Nijolės Šatienės programinėmis nuostatomis privačios miškininkystės srityje:

Lietuvoje susiformavo smulkus (su fragmentiškai išsidėsčiusiomis valdomis, kurių vidutinis dydis - 3,6 ha) privataus miškų ūkio sektorius: privačių miškų plotas - 800 tūkst. ha, savininkų - 246 tūkstančiai. Tokio masto sektoriui jau reikalinga efektyvesnė valdymo (tiek valstybinio, tiek savivaldos) sistema. Ji įtakotų su privačiu miškų ūkiu susijusių teisės aktų rengimą ir tobulinimą, medienos pardavimo ir paslaugų teikimo privačių miškų savininkams palankiausiomis sąlygomis sistemą, užtikrintų privataus miškų ūkio darnią plėtrą, sudarytų kuo palankesnes sąlygas savininkams pasinaudoti ES fondų parama, padėtų siekti privačių miškų valdų konsolidavimo. Tuo pačiu, atitinkamas dėmesys turi būti skiriamas biologinės įvairovės, kertinių miško buveinių, floros ir faunos, įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą išsaugojimui Dabartinės institucijos bei finansinės priemonės neužtikrina šių tikslų pakankamo įgyvendinimo.

Įvertinus visa tai Įsipareigoju:

• Siekti žemės ir miškų ūkio, kaip vieningo kaimo plėtros komplekso, integracijos.

• Siekiant užtikrinti racionalią, tausojančią miškininkystės plėtrą siūlau atkurti miškų ministeriją

• Skatinti kooperaciją privačiame miškų ūkyje: LR Vyriausybės ir ministerijų poįstatyminiuose aktuose praktiškai realizuojant galiojančią LR Miškų įstatymo 5 straipsnio 5 dalies nuostatą: „Miško savininkų kooperatyvams taikomas žemės ūkio kooperatyvų statusas". Užtikrinti palankias teisines, ekonomines ir organizacines prielaidas kooperacijos privačiame miškų ūkyje plėtrai, efektingai naudojant ES struktūrinių fondų lėšas.

• Skatinti kaimo plėtrą apimančią miškų ir medienos pramonės vystymą.

• Formuoti subalansuotą Žaliavų politiką: parengti naują privačių miškų tvarkymo ir naudojimo tvarką, teisinį reglamentavimą pritaikant ūkininkavimui smulkiose privačiose miško valdose.

• Dalį mokesčių už parduotą medieną skirti privačių miškų bendrosioms reikmėms (savivaldos struktūroms, privačių miškų infrastruktūrai ir apsaugai bei pan. reikmėms finansuoti)

• ES paramos kaimo plėtrai srityje per 2014-2020 KPP finansavimo laikotarpį - užtikrinti tokį pat (ar didesnį) finansavimo lygį miškininkystės priemonėms išlaikyti, kaip KPP 2007 - 2013m. laikotarpiu apie 10%.

Kontaktai:
El.paštas: nijole.satiene@gmail.com
Mobilus: 869876028

Brangūs Biržų ir Kupiškio krašto privačių miško savininkai. Lietuvos miško savininkų asociacija palaiko savo ilgametę asociacijos bei valstiečių ir žaliųjų sąjungos partijos narę pakartotinuose 2013-03-03 LR Seimo rinkimuose Biržų-Kupiškio vienmandatinėje apygardoje ir kviečia Jus ir Jūsų šeimos narius atiduoti savo balsą už kandidatę Nijole Šatienę. Mes įsitikinę, kad Ji tinkamai atstovaus LR Seime privačių miško savininkų interesus.

LMSA pirmininkas A. Gaižutis

 
 
Tarybos posėdis

article thumbnail2020 m. sausio 31 d. (penkt.) 15.00 val. vyks LVŽS Tarybos posėdis, VIA BALTICA konferencijų salėje, Kauno raj.
Plačiau

Tarybos posėdis

article thumbnail2019 m. rugsėjo 6 d. (penkt.) 15.00 val. šaukiamas LVŽS Tarybos posėdis, kuris vyks VIA BALTICA konferencijų salėje, Kauno raj.
Plačiau

LVŽS sąskrydis 2019

article thumbnailŠ. m. liepos 27 d. (šeštadinį) tradicinis Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos vasaros sąskrydis vyks Prienų rajone.
Plačiau

LVŽS Biržų skyriaus vasaros sąskrydis

article thumbnailŠ. m. liepos 19 d. (penktadinį) kviečiame dalyvauti Biržų skyriaus vasaros sąskrydyje.
Plačiau
 
 
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Gedimino pr. 28/2-510, Vilnius, tel. 8 5 212 0821
El. paštas: info@lvzs.lt
Daugiau kontaktų