2013-01-30 | Mano motyvai, pažadai ir įsipareigojimai Jums

Esu Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos Zarasų skyriaus narys ir tuo labai didžiuojuosi. Mūsų politinė organizacija skiriasi tuo, kad joje nėra politinių rietenų, mes nedalyvaujame politiniuose skandaluose. Sąjungoje vyrauja darna, dalykiškumas. Aš kandidatuoju į Seimo narius Zarasų –Visagino rinkimų apygardoje nuo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos.

Einu į Seimą todėl, nes žinau, kaip galima pakeisti gyvenimą Lietuvoje. Būdamas Seimo nariu pirmiausia sieksiu įgyvendinti Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos tikslą, kad mūsų šalis pirmautų maisto produktų gamyboje. Šis pranašumas turi būti įgyvendinamas ne stambiuose teršiančiuose kompleksuose, o moderniuose mažuose ir vidutiniuose ūkiuose. Visgi ir mes kiekviename rajone ar net seniūnijoje galime rasti gražiai ir pelningai besitvarkančius nedidelius šeimos ūkius. Gaila, kad jų nedaug. Pagrindinė priežastis – nėra agroserviso, kooperacijos. Sieksiu pripažinti ūkininko šeimos ūkius prioritetine ūkininkavimo forma žemės ūkyje ir parengti šių ūkių pripažinimo ir paramos tvarką.

Daugelis politinių partijų Lietuvos ateitį sieja su atomine energetika. Lietuvos valstiečių

ir žaliųjų sąjunga turi alternatyvą atominiam gigantui. Sieksiu, kad būtų numatytos lėšos biomasės ir kitų alternatyvios energetikos sričių plėtrai. Lietuvoje yra daug vietinių atsinaujinančių energijos šaltinių. Visagine, taip pat kituose regiono vietovėse gyvena daug puikių specialistų, kurie savo žinias, sugebėjimus galės pritaikyti energetikos objektų statybose ir eksploatacijoje, taip pat statybos industrijos įmonėse. Lietuvai toliau būtina kurti energetinę nepriklausomybę. Modernios technologijos daugeliui buitinių vartotojų ne tik leidžia tapti visiškai nepriklausomais nuo elektros tinklų, bet ir patiems tapti elektros tiekėjais. Pirmiausia – atpigo vėjo turbinos, antra – per pastaruosius 20 metų saulės baterijos iš brangaus mokslininkų žaisliuko virto realią naudą nešančiais įrengimais, trečia – buvo sukurtos naujos akumuliatorių technologijos, leidžiančios autonominėms sistemoms veikti kelias paras ir daug kartų (iki 2000 ciklų) įkrauti akumuliatorius. Ketvirta – iš naujo atrandamos dujų turbinos, naudojančios metaną ir kitas dujas, atsirandančias pūvant organinėms atliekoms arba deginant kietąjį kurą. Taigi, šiandien galime džiaugtis techninių galimybių gausa ir jų tobulumu. Bet iškyla paprastas klausimas – kodėl mes vis dar nepasistūmėjome į priekį? Remsiu savivaldybių ir vietos bendruomenių pastangas apsirūpinti alternatyviais energijos šaltiniais ir skatinsiu vandens, vėjo, biodujų, geoterminės energijos, saulės ir biomasės energetiką. Stengiuos, kad atsinaujinančių išteklių energetikos plėtra būtų paskelbta vienu iš energetiko prioritetų.

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų vienintelė politinė jėga, kuri siekia, kad savivalda stiprėtų. Šios sąjungos nuostatos laikysiuos ir aš. Pasieksiu, kad būtų tiesioginiai merų rinkimai. Jau įvairios partijos šiuos pažadus žarstė nuolatos, tačiau mūsų sąjunga žino ir mokės kaip šį žodį ištesėti. Tiesiogiai turime rinkti ir seniūnus. Kartu su kitais Seimo nariais sieksiu, kad būtų išplėstas savivaldybių mokestinis ir finansinis savarankiškumas. Būtina nustatyti pastovią gyventojų pajamų dalį, skiriamą savivaldybėms. Mes nutrauksime įsikerojusią praktiką, kai Vyriausybė, siekdama mažinti biudžeto deficitą, neskiria savivaldybėms priklausančių lėšų, bet reikalauja vykdyti savivaldybėms deleguotas funkcijas. Būtina įgyvendinti seniūnijų finansinį savarankiškumą. Sudarysime sąlygas seniūnijoms teikti dalį viešųjų paslaugų.

Skaudi mūsų kraštui švietimo problemos. Nyksta kaimai, jauni žmonės išvyksta svetur

laimės ieškoti. Mūsų kraštui primesta „Mokinio krepšelio“ sistema dar labiau sunkina mokyklų būklę. Pirmoji sistema, panašiausia į mokinio krepšelio metodiką, buvo pradėta taikyti dar 1869 m. JAV, Vermonto valstijoje. Įgyvendinant šią programą tėvams, gyvenantiems kaimo vietovėse, kuriose nėra valstybinės mokyklos, ir leidžiantiems vaikus į mokyklas, buvo skiriama lėšų, t. y. mokinio krepšeliai. Tokia parama sudarė galimybę tėvams siųsti savo vaikus į privačias mokyklas arba į valstybines mokyklas kitame regione. Kai mokinių skaičius sparčiai mažėja, mokinio krepšelis tapo tyliu įrankiu švietimo sistemai žlugdyti. Krepšelis - plėšikas, kasmet iš švietimo sistemos atimančiu šimtus milijonų litų. Mažesnis mokinių skaičius automatiškai nulemia mažesnį krepšelių skaičių. Mažiau krepšelių – mažiau lėšų vaikams ugdyti, mokyti, mažiau lėšų visai švietimo sistemai. Savo laiku mokinio krepšelis buvo naudingas, bet dabar atlieka griaunamąjį darbą: mokyklose – baimė, dėl kiekvieno mokinio – karas, nes vos vienas mokinys gali nulemti visos mokyklos likimą. Mokyklos dabar galvoja tik apie krepšelius, o mokytojai jau pavargo nuo nuolatinės kaitos, nežinios. Vaikas, mokinys, tapo mažiausiai svarbus šioje švietimo makalynėje. Per paskutiniuosius krepšelizacijos metus iš švietimo sistemos tyliai atimti milijardai litų. Aš manau, kad švietimas – ne paslauga. Kad švietimas yra tautos egzistencijos reikalas. Kad mokytojas dirba patį svarbiausią darbą visuomenėje – ugdo vaikus, perduoda jiems žinias, patirtį. Būdamas Seimo nariu, pasieksiu, kad švietimo sistema būtų iš esmės peržiūrėta ir pritaikyta kaimiškiems rajonams, nedideliems miestams. Tai padės pagerinti mokyklų materialinę bazę Zarasų rajone, Visagino mieste, moksleivių ugdymo kokybę.

Atėjo laikas įvesti visuotinį pajamų ir turto deklaravimą, tuo bus užkirstas kelias

korupcinėms apraiškoms. Būtina įvesti ir progresinius mokesčius. Vienas iš pirmųjų mano siekių Seime bus sumažinti PVM šviežioms daržovėms, nešaldytai žuviai ir mėsai, ekologiškiems produktams, būtiniausiems (pieno, mėsos, kiaušiniams) maisto produktams be genetiškai modifikuotų organizmų (GMO). Jiems turi būti pritaikytas nulinis PVM. Tuo pasieksime Lietuvos gamintojų konkurencingumą, padidinsime gamybą ir konkurencingumą.

Aktuali problema mūsų krašto žmonėms ir šilumos ir karšto vandens kainos vartotojams.

Vienas iš sprendimo būdų sumažinti kainas yra pastatų renovacija. Renovacija turi pradėti ne gyventojai, o valdžia. Nepriklausomai nuo to, kiek procentų namo renovacijos išlaidų bežadėtų padengti Vyriausybė, gyventojai vis vien nepasitikės tokia schema. Todėl yra tik vienas kelias į tikrąją renovaciją – tai viešojo sektoriaus pastangomis vykdoma renovacija. Tai turi būti valstybės ir savivaldybės, o ne konkretaus daugiabučio gyventojų sprendimas.

Kovo 3 dieną kiekvienas atėjęs prie rinkiminių urnų turi susimąstyti ir nesuklysti, nes nuo to priklausys tolimesnis ne tik jo, bet ir kaimyno, draugo, bičiulio ir visos šalies žmonių gyvenimas. Atėjo laikas mums gyvenantiems globalizacijos epochoje, surasti geriausius būdus, kaip apginsime ir išsaugosime savo žemę, vaikus ir vertybes. Aš pasirengęs dirbti kaimo ir miesto žmonėms, kartu kurti geresnį, prasmingesnį gyvenimą, gyventi ir kurtis švarioje ir žalioje aplinkoje.

Kandidatas į Seimo narius nuo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos
Gintaris PETRĖNAS

 
 
ATŠAUKIAMI LVŽS RENGINIAI

article thumbnailLaikantis Valstybės ekstremalių situacijų operacijų centro, kuriam vadovauja Sveikatos apsaugos ministras A. Veryga, rekomendacijų, ATŠAUKIAME visus LVŽS suplanuotus masinius renginius.
Plačiau

LVŽS pirminko Ramūno Karbauskio vizitai po Lietuvą

article thumbnail2020 m. vasario 21 d. kviečiame į susitikimus Kaišiadorių savivaldybėje.
Plačiau

LVŽS pirminko Ramūno Karbauskio vizitai po Lietuvą

article thumbnail2020 m. vasario 17 d. kviečiame į susitikimus Panevėžio krašte.
Plačiau

Tarybos posėdis

article thumbnail2020 m. sausio 31 d. (penkt.) 15.00 val. vyks LVŽS Tarybos posėdis, VIA BALTICA konferencijų salėje, Kauno raj.
Plačiau
 
 
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Gedimino pr. 28/2-510, Vilnius, tel. 8 5 212 0821
El. paštas: info@lvzs.lt
Daugiau kontaktų