VALSTYBĖS VALDYMAS

Konkurencijos tarnybai - daugiau įgaliojimų ir teisių

Seimas suteikė daugiau įgaliojimų Konkurencijos tarnybai. Tai leis užtikrinti didesnę vartotojų apsaugą, mažinti prekių ir paslaugų kainas bei didinti jų pasirinkimą.

Viešųjų pirkimų centralizavimas

Pradėti centralizuoti visų Vyriausybei pavaldžių įstaigų tarptautiniai ir supaprastinti viešieji pirkimai. Skaičiuojama, kad tai leis valstybei sutaupyti iki 300 mln. eurų per metus.

Valstybės tarnyba tapo patrauklesnė

2019 m. dėl naujo Valstybės tarnybos įstatymo valstybės tarnyba tapo patrauklesnė. Palyginti su 2018 m., valstybės tarnautojų neto darbo užmokestis 2019 m. didėjo 23 proc.

Viešojo sektoriaus paslaugoms –  aukštas įvertinimas 

Žmonių pasitenkinimas viešojo sektoriaus paslaugomis yra aukščiausias per 10 metų – 2019 m. indekso reikšmė siekė 0,89 balo (2017 m. - 0,84).

Lietuvai pagal korupcijos suvokimo indeksą - 35 vieta

„Transparency International“ korupcijos suvokimo indekso tyrime Lietuvai skirta 60 balų iš 100 galimų ir 35 vieta 180 šalių sąraše. Lietuvos rezultatai pagerėjo pirmą kartą per 5 metus.

345 tūkstančiams darbuotojų – didesni atlyginimai

Pritarta valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo bei valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų ir valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos didinimui.

Minimalūs pareiginės algos koeficientai didėja

Didinami minimalūs pareiginės algos koeficientai statutiniams pareigūnams. Mažesnes pajamas gaunantiems pareigūnams, kurie sudaro didžiąją tarnaujančių pareigūnų dalį, koeficientas didinamas daugiau.

Pagal darbo ir asmeninio gyvenimo balansą – 6 vieta

Remiantis EBPO duomenimis, Lietuva užima aukštą, 6-ąją vietą pagal darbuotojų profesinio ir asmeninio gyvenimo balanso išlaikymą (geresnio gyvenimo indeksą).

Užsienio lietuviams – atskira apygarda

Atsižvelgdamas į Pasaulio lietuvių bendruomenės prašymą, Seimas 2019 m. sudarė sąlygas įsteigti atskirą, tik užsienio lietuviams skirtą vienmandatę rinkimų apygardą.