ŠVIETIMAS

95 mln. Eur didėja finansavimas švietimui

2020 metų finansavimas švietimui, mokslui ir sportui, palyginti su pernai, padidėjo 95 mln. eurų suma.

Auga dėstytojų, mokslo darbuotojų ir tyrėjų atlyginimai

16 proc. padidintas dėstytojų, mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų darbo užmokestis. Maža to, 83 proc. padidinta doktorantams teikiama parama.

Daugiau studentų galės studijuoti nemokamai

Didėjo studijų prieinamumas: už studijas nemokančių studentų dalis padidėjo 12,1 proc. (2019 m. – 65,5 proc., 2018 m. – 58,4 proc.).

Švietimo įstaigų tinklo optimizavimas

Įvykdyti 6 profesinių mokyklų sujungimai. Susijungė Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos Edukologinis ir Aleksandro Stulginskio universitetai. Trys valstybiniai mokslinių tyrimų institutai sujungti į Lietuvos socialinių mokslų centrą.

Bendrosios programos ir pasiekimų vertinimas

Patvirtintos Bendrųjų programų atnaujinimo gairės. Pradėta kurti mokinio pasiekimų vertinimo sistema, orientuota į skirtingų ugdymosi poreikių turinčius asmenis.

Neformalusis vaikų švietimo krepšelis populiarėja

Auga skaičius vaikų, kurie naudojasi neformaliojo vaikų švietimo krepšeliu. 2019 m. juo naudojasi kiek daugiau nei 28 proc. vaikų (2018 m. – 22 proc.).

Profesinio mokymo finansavimas

Patvirtinta nauja profesinio mokymo finansavimo metodika, sudaranti prielaidas kokybiškam mokymuisi ir skatinanti pameistrystės plėtrą.