ŽEMĖS ŪKIS

Žemės ūkio rizikos valdymo fondai

Sudarytos sąlygos žemės ūkio veiklos subjektams steigti rizikos valdymo fondus paramai gauti. Iš tokių fondų lėšų bus galima kompensuoti dėl rinkos veiklos sutrikdymo bei nedraudžiamų įvykių atsiradusius pajamų praradimus, kai ūkio pajamos krenta daugiau kaip 30 proc., palyginti su praėjusių 3-ejų metų bendrųjų ūkio pajamų vidurkiu.

Daugėja pripažintų ūkio kooperatyvų

Žemės ūkio ministerija 2019-2020 m.  žemės ūkio kooperatyvais pripažino 28 kooperatyvus. Kooperacija mūsų šalies žemdirbiams, ypač smulkiesiems, yra ypač svarbi. Tai – viena iš galimybių sustiprėti ir išsilaikyti rinkoje.Lengvesnės sąlygos mažoms maisto prekių parduotuvėms

Mažoms maisto prekių parduotuvėms, prekiaujančioms negyvūniniu ir sufasuotu gyvūniniu maistu, nuo šiol taikomi supaprastinti maisto saugos reikalavimai. Tai leidžia palengvinti mažų maisto prekių parduotuvių įkūrimą ir veiklos vystymą.


Informacija apie valstybinę žemę – viename portale

Pradedamas skelbti visiškai naujas ir unikalus erdvinių duomenų rinkinys, kuriame pateikiama informacija apie visus šalyje esančius valstybinės žemės sklypus ir plotus.

Gerosios žemės ūkio praktikos kodeksas

Atnaujintas Gerosios žemės ūkio praktikos kodeksas, kurio taikymas leis mažinti neigiamą žemės ūkio poveikį dirvožemiui, vandeniui, orui ir klimatui.

Žemės ūkio ir erdvinės informacijos centras

Steigiamas Žemės ūkio ir erdvinės informacijos centras, atsisakant iki šiol veikusių 3-ijų valstybės įmonių. Taip siekiama sutaupyti biudžeto lėšas, optimizuoti ir efektyvinti valdymą.