VALIUS
ĄŽUOLAS

Sąrašo nr. 22

VALIUS ĄŽUOLAS

Gimiau 1979 m. Akmenės rajone, įgijau agronomijos bakalauro ir agroekologijos magistro laipsnius Aleksandro Stulginskio universitete.

2011-2016 m. buvau Akmenės rajono savivaldybės tarybos narys. Nuo 2014 metų vadovauju LVŽS Akmenės skyriui, LVŽS narys esu nuo 2008 metų; LVŽS tarybos narys. Akmenės rajono ūkininkų sąjungos tarybos narys. 2014 m. Lietuvos ūkininkų sąjungos organizuotame konkurse „Metų ūkis“ už pažangų ūkininkavimą iškovojau pirmąją vietą. Už paramą ir aktyvų dalyvavimą bendruomenės veikloje esu įrašytas į Kruopių seniūnijos „Aukso raidės“ knygą.

2016 m. į Seimą buvau išrinktas Akmenės-Mažeikių apygardoje, 2019-2020 m. ėjau Biudžeto ir finansų komiteto pirmininko pareigas. Šiame komitete dirbu ir 2020-2024 m. Seimo kadencijoje, išrinktas vienmandatėje Žemaitijos šiaurinėje apygardoje. Mėgstu užsiimti visuomenine veikla ir sportu.

Visada sakiau, kad svarbiausia nemeluoti sau, todėl vertinu sąžiningumą, stengiuosi laikytis duoto žodžio, tinkamai atlikti pareigas bei aktyviai ir deramai atstovauti savo rinkėjams.

Kodėl kandidatuoju į Europos Parlamentą ir kokie bus pagrindiniai mano darbai, jei būsiu išrinktas?

Kuo toliau, tuo labiau tradicinės vertybės, tokios, kaip šeima, pagarba stumiamos į šalį. Šeimos vertybes bandoma keisti LGBT idėjomis, pagarbos jausmą keičia nenoras išgirsti bei išklausyti. LGBT, migracijos politikos klausimai brukami, neatsižvelgiama, ar valstybė to nori, ar tos šalies gyventojai sutinka. Kodėl kuo toliau, tuo stipriau brukamos ,,vertybės”, kurios valstybes ir jų piliečius priverčia nukrypti nuo savo tikrųjų šaknų? Kai stojome į Europos Sąjungą, visur buvo akcentuojama, kad kiekviena valstybė galės rinktis, kad bus užtikrinama VETO teisė, tačiau pasirinkimas išlieka vis minimalesnis. Jei sulauksiu Jūsų pasitikėjimo ir būsiu išrinktas, sieksiu, kad Lietuva Europoje būtų girdima, kad tradicinės vertybės liktų pirmoje vietoje ir joms būtų tinkamai atstovaujama, kad valstybė ir, svarbiausia, jos gyventojai galėtų rinktis, nieko jiems primygtinai nebrukant ir neįsakant.