ARŪNAS GUMULIAUSKAS

Sąrašo nr. 16

ARŪNAS GUMULIAUSKAS

Esu mokslininkas, istorikas, politikas, pedagogas, humanitarinių mokslų daktaras, profesorius.

Gimiau ir augau Kaune. Čia baigiau vidurinę mokyklą bei išvykau studijuoti istoriją Vilniaus universitete. Baigęs mokslus, net 35 m. dirbau Šiaulių pedagoginiame institute (nuo 1997 m. – universitete). Čia perėjau visus karjeros laiptelius – nuo asistento iki profesoriaus. Buvau Šiaulių universiteto Humanitarinio fakulteto tarybos, darbuotojų profsąjungos komiteto, Etikos komisijos, Senato narys, Senato Atestacijos komisijos pirmininkas. 2012 m. išrinktas geriausiu ŠU dėstytoju. Dešimtmetį dirbau VšĮ Šiaulių universiteto gimnazijoje istorijos mokytoju. Ketverius metus stažavausi ir dėsčiau Varšuvos universitete, buvau dienraščio „Šiaulių kraštas“ korespondentas Lenkijoje. Nuolat dalyvavau tarptautinėse mokslinėse konferencijose, skaičiau paskaitas užsienyje.

Žaidžiau įvairaus amžiaus jaunimo, studentų Lietuvos krepšinio rinktinėse, 1985 m. tapau Lietuvos vyrų krepšinio čempionu, sporto meistru.

Vos prasidėjus lietuvių tautiniam atgimimui, įsijungiau į Sąjūdžio veiklą. Nuo tol aktyviai dalyvauju politikoje. Buvau pirmosios Sąjūdžio Šiaulių miesto tarybos narys. Dalyvavau Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Steigiamajame suvažiavime, kur balsavau už Sąjūdžio programą, tapusią mano politinio gyvenimo credo. Nuo 2004 m. dalyvavau Europos Parlamento, LR Seimo, Šiaulių m. savivaldybės tarybos rinkimuose. 2015 m. pagal LVŽS sąrašą buvau išrinktas į Šiaulių miesto tarybą, o 2016 m. – Seimo nariu. Parlamente dirbau Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisijos pirmininku bei daug nuveikiau, puoselėjant mūsų istoriją. Reikšmingai prisidėjau prie Lietuvos – Lenkijos santykių normalizavimo.

Beveik keturis dešimtmečius tyrinėju politikos ir diplomatijos istorijos problematiką. Straipsnius publikuoju mokslo, kultūros periodiniuose leidiniuose, žiniasklaidoje, išleidau kelis vadovėlius, mokymo priemones mokytojams, studentams, moksleiviams, mokslinę monografiją. Visų publikacijų sąrašą sudaro per 300 pozicijų. Tokia neįkainojama mokslinė bei praktinė patirtis reikšmingai pasitarnautų darbuojantis Europos Parlamente.