JUOZAS
VARŽGALYS

Sąrašo nr. 13

JUOZAS VARŽGALYS

Esu LVŽS Ukmergės rajono skyriaus pirmininkas. Nuo 2016 m. Lietuvos Respublikos Seimo narys – abi kadencijas išrinktas Ukmergės vienmandatėje apygardoje. 2015-2016 m. dirbau UAB „Ukmergės autobusų parkas“ direktoriaus pavaduotoju, 2004-2013 m. – Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriumi, 1997-2004 m. – Lietuvos žemės ūkio banko Ukmergės skyriaus valdytoju. Esu Lietuvos žemės ūkio akademijos (dabar – Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija) absolventas.

Beveik visą šį laikotarpį dirbau vadovaujamąjį darbą tiek privačiame, tiek valstybiniame sektoriuose, todėl puikiai žinau visas juose kylančias problemas ir stengiuosi ne tik jas matyti, bet ir spręsti.

Kandidatuodamas į Europos Parlamentą, remiuosi savo asmeniniais įsitikinimais, politinėmis pažiūromis ir opiausiomis problemomis, kurias, tapęs EP nariu, įsipareigoju spręsti:
• Komunikacija su piliečiais – įsipareigoju aktyviai bendrauti su piliečiais, organizuoti renginius bei konsultacijas;
• Geresnės Europos kūrimas – įsipareigoju dalyvauti kuriant politiką ir sprendimus, kurie skatintų Europos Sąjungos integraciją, taikos ir saugumo stiprinimą, ekonominį augimą ir tvarumą – dalyvauti įstatymų kūrimo procese, rengiant teisės aktus dėl įvairių sričių, tokių kaip prekyba, aplinkosauga, darbo teisė ir socialiniai reikalai;
• Bendradarbiavimas su kitais Europos Parlamento nariais – siekiant iškeltų tikslų, įsipareigoju dirbti su kitais Parlamento nariais ir politinėmis frakcijomis, buriant sprendimų priėmimui reikalingą daugumą ar koaliciją. Taip pat siekti įgyvendinti bendrus tikslus ir rasti kompromisus svarbiais klausimais;
• Atstovauti piliečiams – įsipareigoju atstovauti rinkėjų interesams ir stengtis spręsti jų problemas bei būti jų balsu Europos lygmeniu. Tai reiškia, kad galėsiu atstovauti savo šalies piliečiams ir ginti jų pozicijas dėl svarbių klausimų, kurie liečia ES politiką;
• Pastangos dėl konkrečių politikos sričių – įsipareigoju dėti pastangas kovoti su klimato kaita, stiprinti žmogaus teises, skatinti lygybę ir socialinį teisingumą ir spręsti kitas aktualias problemas.