RIMANTĖ ŠALAŠEVIČIŪTĖ

Sąrašo nr. 12

RIMANTĖ ŠALAŠEVIČIŪTĖ

Gimiau ir užaugau Varniuose, Telšių rajone – Žemaitijos širdyje. Studijavau Vilniaus valstybiniame universitete (dabar – Vilniaus universitetas), Teisės fakultete, įgijau teisininkės specialybę. Turiu 16 metų pedagoginį darbo stažą.

Nepriklausomoje Lietuvoje nuo 1990 iki 2010 metų dirbau valstybės tarnyboje: Vilniaus miesto tarybos sekretoriato konsultante-sekretore, Seimo kontrolieriaus patarėja, Seimo kontroliere, Vaiko teisių apsaugos kontroliere. Tuo pačiu laikotarpiu buvau išrinkta Europos žmogaus teisių gynėjų tinklo valdybos nare (2005-2012 m.), Europos vaiko teisių gynėjų tinklo pirmininke (2009 m.), UNICEF komiteto Lietuvos nacionalinės valdybos nare (2005-2013 m.). Įgyta darbo patirtis šiose savivaldybės ir valstybės institucijose bei Europos žmogaus ir vaiko teisių tinklų valdančiuose organuose suteiktų galimybes realizuoti save Europos Parlamento Piliečių laisvės, teisingumo ir vidaus reikalų komitete.

Nuo 2012 m. darbuojuosi LR Seime: esu Žmogaus teisių komiteto narė (2012-2016 m.), Konstitucijos komisijos narė, pirmininkė (2012–2014 m.), Teisės ir teisėtvarkos komiteto narė (2016–2017 m.), Socialinių reikalų ir darbo komiteto narė, pirmininkė (2017–2020), Kriminalinės žvalgybos parlamentinės kontrolės komisijos narė (2016-2020 m.), Neįgaliųjų teisių komisijos narė (nuo 2016 m.), Sveikatos komiteto narė (nuo 2020 m.), 2016 metais atkurtos Žemaičių laikinosios grupės, kuri vienija 25 Seimo narius žemaičius, pirmininkė. Darbo patirtis formuojant Lietuvoje socialinę politiką ir siekiant užtikrinti neįgaliųjų teises padėtų darbui Europos Parlamento Užimtumo ir socialinių reikalų komitete.

Nuo 2014 iki 2016 metų buvau paskirta LR Sveikatos apsaugos ministre. Nesibaigiančios sveikatos politikos reformos pablogino Lietuvos piliečių sveikatos apsaugą, todėl kaip buvusios ministrės patirtis ir šios kadencijos darbas Sveikatos reikalų komitete pasitarnautų, keliant lygiaverčių Europos piliečių teisių į sveikatos užtikrinimo problemas Europos Parlamento Visuomenės sveikatos komitete.